Vakcentrale FNV: `Sociaal akkoord nodig'

Vakcentrale FNV dringt aan op een `agenda voor de toekomst' waarin werkgevers, werknemers en vakbonden afspraken maken over onder meer WAO, gezondheidszorg en veiligheid.

Dat heeft voorzitter Lodewijk de Waal van vakcentrale FNV gisteren gezegd in een toelichting op de brief van de vakcentrale aan kabinetsinformateur Donner. De vakbondsvoorman vindt het daarvoor noodzakelijk dat het nieuwe kabinet het SER-advies over de WAO (arbeidsongeschiktheid) integraal overneemt in het regeerakkoord, aangezien dat ,,draagvlak heeft'', aldus De Waal.

De voorzitter van vakcentrale CNV, Doekle Terpstra, stelde begin april al een `sociaal contract' voor tussen de sociale partners, in de geest van het Akkoord van Wassenaar uit 1982. Daarbij ruilden de vakbonden loonmatiging voor werkgelegenheid.

Hoewel Terpstra een ruilakkoord in deze tijd niet haalbaar achtte, speculeerde wijlen LPF-voorman Pim Fortuyn daar wel op toen hij eind april voorstelde het SER-advies over de WAO een kans te geven in ruil voor loonmatiging. Ook het CDA is voorstander van het SER-advies. De VVD heeft belangrijke bedenkingen.

Vakbonden en werkgevers vinden het overbodig in juni van dit jaar het uitgestelde Voorjaarsoverleg te houden met het demissionaire kabinet. Zij wachten liever tot er een nieuwe regering is aangetreden. Lastenverlichting door verlaging van de sociale premies, zodat op die manier de loonkosten worden verlaagd, is daarbij een belangrijk punt van bespreking van zowel werkgevers als vakbonden.

Loonmatiging staat inmiddels op de agenda van alle drie de vakcentrales FNV, CNV en De Unie. Alle drie hebben ze aangegeven dat de vakbeweging haar verantwoordelijkheid moet nemen door de lonen in de toekomst te matigen, om de Nederlandse concurrentiepositie niet verder te verslechteren.

AbvaKabo-bestuurder Guus van Huygevoort, die naar verwachting vandaag op het bondscongres tot voorzitter wordt gekozen, sloot zich daarbij aan door in de Volkskrant te stellen dat werknemers zelfs bereid moeten zijn om koopkracht in te leveren, in ruil voor extra bestedingen aan gezondheidszorg en onderwijs.

Vakcentrale FNV vraagt in haar veertien kantjes tellende brief aan de informateur niet alleen om het SER-advies over te nemen, maar ook om met het kabinet gezamenlijk de pensioenen en AOW te moderniseren. Inkomensafhankelijke regelingen en subsidies moeten volgens de vakcentrale gefiscaliseerd worden, en een inkomensafhankelijke arbeidskorting moet voorkomen dat uitkeringsgerechtigden die gaan werken er op achteruitgaan. Ook wil FNV een collectief gefinancierde verlofverzekering.