Landbouwwet in VS leidt tot uitstel in EU

Onder invloed van de onlangs gepresenteerde Amerikaanse subsidiewetgeving voor de landbouw stelt de Europese Commissie een belangrijke vergadering van landbouwministers met ruim drie weken uit. De Europese Commissie komt nu op 10 juli in plaats van 18 juni met voorstellen voor een tussentijdse herziening van het landbouwbeleid, aldus een Commissiewoordvoerder.

Het uitstel van deze midterm review heeft volgens de woordvoerder van Eurocommisaris Franz Fischler (Landbouw, Plattelandsbeleid, Visserij) te maken met de onlangs door het Amerikaanse Congres aanvaarde `Farm Bill'. Fischler wil eerst bestuderen wat de gevolgen zijn van deze landbouwwet, die een verhoging van de Amerikaanse landbouwsubsidies met zo'n 70 procent betekent. Zo moet er een nieuwe prognose komen voor de graanmarkt, omdat een opgevoerde Amerikaanse productie de wereldmarktprijs zal drukken. De Europese steun voor graanboeren is deels gekoppeld aan de wereldmarktprijs.

Eurocommissaris Fischler hekelde vanmorgen in een ingezonden brief opnieuw fel de Amerikaanse `Farm Bill'. Volgens hem is de wet een ,,slag in het gezicht'' van de algemene opinie in de industrielanden dat ondersteuning van boeren veel minder in de vorm van marktverstorende subsidies moet worden gegeven. Ook andere landen, waaronder belangrijke agrarische producenten als Australië en Brazilië, hebben Washington zwaar gekritiseerd.

Eurocommissaris Fischler wil bij de midterm review onder meer voorstellen de directe inkomenssteun voor boeren meer te koppelen aan plattelandsontwikkeling, waarbij aan boeren bijkomende voorwaarden inzaken bijvoorbeeld milieu, landschapsonderhoud en productkwaliteit worden gesteld. Landen als Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië zijn hiervan sterke voorstanders, maar Frankrijk koestert bedenkingen.