Met dode vaders is het slecht kersen eten

Ik heb al dertig jaar geen contact meer met mijn vader, op twee bezoekjes na. Hij is gescheiden van mijn moeder en hertrouwd met een inmiddels overleden vrouw. Dat was een kinderloos huwelijk. Hij is weer getrouwd. Zijn derde vrouw heeft twee kinderen van haar ex. Vader bezit twee huizen, twee bedrijfspanden en is eigenaar van een bedrijf met een miljoenenomzet. Hoe kan een notaris mij en mijn broers na zijn overlijden op het spoor komen? Kan vader ons onterven?

(W. de J.)

Slechts bloedverwanten zijn erfgenaam volgens het wettelijk erfrecht, met één uitzondering: de langstlevende partner. De kinderen van de derde vrouw erven dus niet direct van uw vader. Overlijdt uw vader en erft zijn derde vrouw, dan erven haar kinderen (zijn stiefkinderen) van haar, na haar overlijden. Een deel van de nalatenschap van uw vader kan zo naar de koude kant verdwijnen.

Onder het huidige erfrecht kunnen u en uw broers via zijn testament onterfd worden. U kunt daar bezwaar tegen maken en alsnog de status van erfgenaam krijgen. Plus de bijbehorende legitieme portie opeisen. Een vader die kwaad wil, kan veel (laten) bedenken om op die portie te beknibbelen. Maar het gaat om de situatie wanneer het nieuwe erfrecht geldt. Dan verslechtert uw positie als (onterfde) zoon, want stiefkinderen mogen dan erfrechtelijk in dezelfde positie worden geplaatst als eigen kinderen.

Alle testamenten staan geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Daar kunt u opvragen welke notaris het testament heeft opgemaakt. De inhoud blijft echter voor u geheim. Die notaris zal u na het overlijden benaderen. U kunt dat proces versnellen door u dan zelf te melden. Nog beter is het om de familieverhoudingen te herstellen.

Adriaan Hiele (hiele@nrc.nl) beantwoordt ook vragen van lezers op www.nrc.nl/geld