Strijd om voorzitter Kamer

Twee Tweede-Kamerleden van de VVD zijn in een concurrentiestrijd verwikkeld over een mogelijk voorzitterschap van de Tweede Kamer: Frans Weisglas, nu tijdelijk voorzitter, en Annemarie Jorritsma, demissionair minister van Economische Zaken. Dat wordt in VVD-kring vernomen.

VVD-fractieleider Zalm is dezer dagen doende andere fracties in het parlement te polsen over een mogelijk voorzitterschap van Jorritsma. Formeel zou de Tweede Kamer, die vandaag een `profielschets' van de nieuwe voorzitter opstelt, dan volgende week dinsdag tot verkiezing kunnen overgaan.

Weisglas zegt desgevraagd grote bezwaren te hebben tegen deze gang van zaken: ,,Dit riekt toch weer naar de achterkamertjespolitiek, waarvan we in de Kamer nu juist af willen. Ik ben voor een open procedure. Daarmee maak ik me kwetsbaar, dat weet ik, maar ik wil de voorzitter van alle Kamerleden zijn, en niet alleen namens de VVD.''

Het is gebruikelijk in de Tweede Kamer dat de grootste fractie de voorzitter levert, maar het CDA beschikt, in de persoon van Gerrit Braks, reeds over het voorzitterschap in de Eerste Kamer en stemt ermee in de eer in de Tweede Kamer aan zich voorbij te laten gaan. De tweede partij is de LPF, die aanvankelijk het Kamerlid Jim Janssen van Raay naar voren had geschoven. Deze liet gisteren echter weten, voorshands niet in de functie geïnteresseerd te zijn. Wel zou hij een Kamervoorzitterschap later dit jaar in overweging willen nemen, maar de andere partijen in de Kamer willen het voorzitterschap graag op korte termijn definitief regelen.

Overigens stuit de discrete wijze waarop Zalm aan het lobbyen is voor Jorritsma ook bij andere partijen op bezwaren. Zowel Rosenmöller (GroenLinks) als Marijnissen (SP) noemde de handelwijze van de VVD-fractieleider gisteren kwalijk. De SP overweegt bij wijze van protest zelf ook één of twee – bij voorbaat kansloze – kandidaten naar voren te schuiven.

Weisglas is de afgelopen vier jaar eerste ondervoorzitter van de Kamer geweest onder Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA).

Sinds zij het voorzittterschap vorige week verruilde voor het fractievoorzitterschap van de PvdA-fractie fungeert Weisglas als tijdelijk voorzitter.