LESGEVEN IS COACHEN

Naam: Ad Smits (39)

Functie: docent Electrotechniek en ICT; ROC Rijn IJssel College

Werkt 12 jaar in het mbo

,,Sinds een jaar of vijf werken we met een nieuw onderwijssysteem, waarbij wij niet langer dagen achtereen voor de klas staan. We zijn begeleiders geworden die de leerlingen coachen bij het zoeken naar antwoorden. Daarbij laten we ze ook steeds meer in groepen werken. Ze krijgen nu gerichte opdrachten die ze met een man of vier samen moeten oplossen. Die groepen mogen ze overigens niet zelf vormen. Wij, de leraren, stellen die samen. We willen namelijk dat de leden van een groep elkaar aanvullen en stimuleren. Zo zorgen we dat er altijd één leerling bij zit die het initiatief neemt. Verder moet zo'n groep bestaan uit leerlingen die de initiatieven van de eerste op kunnen pakken en uit iemand die wat minder assertief is.

,,Het merendeel van de leerlingen vindt deze wijze van lesgeven prettig. Het spreekt hen meer aan om samen met het vak bezig te zijn. Slechts een klein deel heeft nog zoiets van `vertel het mij maar gewoon, dan zoek ik het thuis verder wel uit'.

,,Ook uit het bedrijfsleven horen we positieve geluiden. Leerlingen blijken tijdens hun stage beter in groepen te kunnen werken. Ze hebben in de les geleerd dat je als lid van een team een bepaalde verantwoording hebt tegenover de rest van de groep. Die instelling wordt zeer gewaardeerd. Aan Einzelgängers heeft het bedrijfsleven nou eenmaal geen behoefte. ''