Pas verschenen: Non fictie

Arnout Molenaar: Bakens verzetten. Topdiplomaat van Royen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie Indonesië (1945-1949). Van Oorschot, 332 blz. E20,–

De tamelijk onbekende diplomaar Jan Herman van Roijen (1905-1995), minister van Buitenlandse Zaken in het eerste na-oorlogse kabinet Schermerhorn-Drees, werd in april 1949 als onderhandelaar naar Indonesië gestuurd. Deze studie belicht zijn na-oorlogse carrière en zijn cruciale rol bij de onderhandelingen die tot de souvereiniteitsoverdracht hebben geleid.