Terugblik

Als ik ooit nog eens een kleinkind krijg, zal het op zeker moment vragen: ,,Opa, vertel eens over de meest rechtse regering die jij in Nederland hebt meegemaakt.''

En dan zal ik moeten antwoorden: ,,Premier was iemand die in een Zeeuws gehucht was geboren, waar hij zich nog Peter Balkenende noemde. Eenmaal in de politiek werd dat Jan Peter, zoals zijn vroegere klasgenootjes tot hun verbazing merkten. Jan Peter had de uitstraling van een EO-jongere uit de jaren zeventig, soms vroeg je je af of hij ook niet een poosje drogist was geweest in Zierikzee, maar dat hinderde niet: wij wilden hem toch graag zien als onze eigen versie van Tony Blair, fris, enthousiast, maar niet wild.''

,,En waren de mannen die hij had verslagen, dan niet meer fris en enthousiast?''

,,Nee, kind, dat waren ze niet, sterker nog: dat waren ze nooit geweest. Het waren een beetje dooie mannen. Nu mocht je in die jaren als politicus wel dood zijn, dat was het punt niet. Je kon zelfs best de verkiezingen winnen als je écht dood was, maar een béétje dood, dat werkt niet. Dus elke keer als de kiezers die afgeleefde mannen op de buis zagen, ging er een golf van verveling door hen heen. Ik wil wel eens een andere kop zien, dachten ze.''

,,En hoe hebben die beetje dooie mannen hun nederlaag opgevat, opa. Konden ze tegen hun verlies?''

,,Nou, nee. Het viel mij althans meteen op dat ze hun verkiezingsnederlaag allemaal toeschreven aan wat er `de laatste dagen was gebeurd'. Ze bedoelden de dagen na de moord op een collega aan wie ze nogal een hekel hadden. Maar ze vergaten dat ze bijna allemaal in de weken vóór die moord in alle peilingen ook al de zwaarste klappen hadden gekregen. En de meneer die de grootste nederlaag had geleden, een zekere Melkert, bestond het zelfs om te zeggen dat de media te weinig aandacht voor zijn boodschap hadden gehad.''

,,En wat vonden de media van die verkiezingsuitslag?''

,,Die vonden het in hun hart heerlijk, kind, ook al deden ze erg bezorgd. Zij hebben immers ook altijd sterk behoefte aan nieuwe koppen. Sommige journalisten begonnen al te hyperventileren bij het vooruitzicht van wéér een persconferentie van Melkert of die andere man, eh, Dijk...graaf geloof ik. Er is nu eenmaal niets zo erg voor de mens als verveling. Onthou dat. Daarmee begint alles: ruzies, echtscheidingen, moorden.''

,,Hoe is het afgelopen met die regering-Balkenende?''

,,Binnen twee jaar was het allemaal voorbij, Nederland snakte naar rust. Balkenende had te veel beloofd over de bestrijding van criminaliteit. Nooit hebben er zoveel boeven vrij rondgelopen als juist toen. Er was namelijk een minister van Justitie aangesteld, ene Spong, die maar twee dingen nastreefde: alle boeven vrijlaten die hij ooit had verdedigd de halve Bijlmerbajes kon dus meteen ontruimd worden. En verder wilde hij een verschijningsverbod van de kwaliteitspers.''

,,Wat is er met die Spong gebeurd?''

,,Op een dag was hij gewoon verdwenen. Het fijne hebben we nooit geweten, maar er gingen sterke geruchten dat het te maken had met een afrekening in het criminele milieu.''