`Taxichauffeur rijdt slecht en weet weg niet'

Het is slecht gesteld met de rijvaardigheid, de stratenkennis en de sociale vaardigheden van taxichauffeurs. Op deze onderdelen moeten nodig strengere eisen worden gesteld bij de uitgifte van de chauffeurspas.

Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat vandaag in haar jaarbericht.

De inspectie constateert verder dat taxichauffeurs op grote schaal frauderen met het opschrijven van rij- en rusttijden. De inspectie acht het daarom hard nodig dat er een verbod komt op het terugdraaien van kilometertellers. Ook moeten volgens de dienst op grote schaal boordcomputers worden ingevoerd.

Eerder kondigde minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat al aan dat taxichauffeurs op termijn verplicht een examen moeten afleggen. Juist geografische kennis en rij- en sociale vaardigheden zouden hierbij moeten worden getoetst. Ook komt er een landelijk meldpunt voor klanten die klachten hebben over taxivervoer en wordt er vanaf september gecontroleerd of taxicentrales een klachtenregeling hebben. Dit is al ruim een jaar verplicht.

Netelenbos liet eerder ook al weten dat de boordcomputer wellicht nog even op zich laat wachten, wegens Europese onderhandelingen hierover.

In 2001 steeg het aantal vergunninghouders van 3.400 naar 5.000, zo blijkt uit het jaarbericht. Ongeveer dertigduizend taxi's rijden in Nederland per jaar ongeveer 1,8 miljard kilometer. De overheid kan de wildgroei van onbekwame taxichauffeurs stoppen door strengere regels en extra controle, adviseert de Inspectie. Ook moet zij het pachtsysteem van vergunningen duidelijker regelen.

Met de touringcars en de vrachtwagens is het ook niet best gesteld. In 2001 waren 169 bussen betrokken bij een ongeluk, het hoogste aantal in vijf jaar. Ook vrachtwagenchauffeurs blijken zich lang niet altijd aan de rij- en rusttijden te houden. Vrachtwagens voor landbouwproducten zijn structureel overbeladen.

Dat laatste geldt ook voor zeecontainers. Bijna de helft van de Nederlandse containers is te zwaar of niet goed geladen. Voor containers die het land binnenkomen is dat eenderde.