Kruipruimte

De wijk waar ik woon, is gebouwd op arme zandgrond. Dit heeft als voordeel dat de kruipruimte onder mijn huis kurkdroog is, en dus uitstekend geschikt als zolder. Het huis waarin ik woon, heeft geen zolder, dus onder de grond bevindt zich het een en ander. Onlangs heb ik de kruipruimte uitgemest. Het werd tijd. De kruipruimte was vol, zo vol als twee aanhangers puin. Onder het puin bevonden zich onder andere drie sets sneeuwkettingen, oude gordijnen, een paar dozen oude studieboeken, en een Luxemburgse krant van maandag 12 juli 1976.

Over de gebeurtenissen op de elfde juli had ik op deze plaats al eerder willen schrijven, maar de data voor een getrouw betoog ontbraken me. Ging het nou om één, twee of drie doden? Het waren er dus twee. `Le Patton a fait une deuxième victime: Constant Greis.'

Die elfde juli van het jaar 1976 was ik achttien. Ik reed in een kopgroep tijdens de Grand Prix Patton, start en finish te Diekirch. Dat was een pittige wedstrijd. Je kon er wat leren. De club waarvan ik toen lid was, zocht die koers jaarlijks op. Het was ook een uitstapje. Ouders gingen mee. Het scheen erg gezellig te zijn in de zogeheten kleine uurtjes aan de vooravond van de koers. In die kopgroep passeerde ik het punt waar even later een auto zou inrijden op het achtervolgende peloton.

Hoe het eruit zag, kan ik nu nalezen in een oude krant. Ik herinner me dat een clubgenoot in shocktoestand werd afgeleverd aan de finishlijn. Hij zat onder de bloedspatten. Niet zijn eigen bloed.

Ik herinner me de terugreis. Ik zat achterin een auto. Ik moet weinig spraakzaam zijn geweest. Ik hoorde iemand zeggen: ,,Die Winnen lult je de oren van je kop.''

Ik had gedacht dat ik meer verhaal uit de gebeurtenissen van die dag zou kunnen halen. Er valt onmiskenbaar veel te vertellen. Maar nu ik die krant weer in mijn handen heb, zie ik dat het verhaal hem zit in een keurig overzicht zoals dat is geplaatst in een extra kader:

Morts:

Jürgen Becker, de Francfort. Devait disputer le Tour de Yougoslavie dans l'équipe d'Allemagne.

Constant Greis, 18 ans, originaire de Beringen (Mersch). Decédé dimanche après-midi á la clinique d'Eich.

Blessés Graves: (drie namen)

Blessés et Hospitalisés: (vijf namen)

Blessés Legers: (zes namen)

Wie wat bewaart, die heeft wat.