Chemiesector stabiel in 2001

De omzet van de chemische industrie in Nederland is vorig jaar met 32,9 miljard euro vrijwel gelijk gebleven aan de omzet in het topjaar 2000. De winst daalde echter met een kwart tot 1,6 miljard euro. Dit blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI). De VNCI verwacht dat de economische omstandigheden in de Nederlandse chemische industrie in de loop van dit jaar verbeteren. Afgaande op de resultaten in het eerste kwartaal, gaat de vereniging voor 2002 uit van een omzetgroei van 2 procent.