Goedmoedige tragikomische stumper

Ooit, heel lang geleden alweer, was hij een man van naam en faam. Een man die ondanks zijn guitige oogopslag ontzag inboezemde. Al was het maar omdat hij, Rudi Lubbers uit Heerhugowaard (1945), oog in oog had gestaan met de grootste bokser aller tijden. En dat niet alleen: hij was ook nog eens op de been gebleven, twaalf ronden lang, in zijn heroïsche tweestrijd met Muhammad Ali. Wie kon hem dat nazeggen?

Maar die heuglijke dag in Jakarta (20 oktober 1973) leeft slechts voort in de herinnering. En wie de oud-bokser in de slotscène van Ruud en Ria, vechten tot het einde over het strand ziet banjeren, omgeven door een roedel kwispelende schoothondjes, wordt verteerd door medelijden. Hoeveel klappen moet een mens incasseren alvorens hij tot bezinning komt?

Lubbers' tragikomische lotgevallen, in beeld gebracht door filmmaker Roy Dames, voldoet aan het klassieke beeld van de bokser die zich na zijn sportieve loopbaan laat meesleuren in een maalstroom van onverkwikkelijke gebeurtenissen. Zo heldhaftig als de voormalig Nederlands kampioen zich destijds in de ring verweerde, zo lethargisch is zijn optreden in de burgermaatschappij. ,,Hij is nog net blijven staan, die stumperd, maar hij heeft er wel wat aan overgehouden'', sneert zijn teerbeminde, Ria Bartling, in een verwijzing naar het gevecht met Ali.

Daarmee lijkt niets te veel gezegd. In 1989 belandt Lubbers – onterecht naar eigen zeggen – in een Portugese cel op verdenking van betrokkenheid bij een drugstransport. Na ruim vier jaar komt de lobbes vrij, maar een heilzame werking heeft zijn detentie niet gehad. Aan de arm van ,,mijn Rietje'', een vlotgebekte tante uit het kermiswezen, volgt een bizarre, zo nu en dan bijna hilarische aaneenschakeling van rampspoed en tegenslag.

Zoveel onheil roept het dolende tweetal over zichzelf af dat de kijker al snel door de beeldbuis zou willen kruipen om beiden bestraffend toe te spreken. Ruud en Ria zijn immers als twee balkende ezels die elkaar voortdurend in de staart bijten. Zelfs de zalvende woorden van regisseur annex relatietherapeut Dames bieden geen soelaas voor het duo, dat niet met maar ook niet zonder elkaar kan.

Vraag is wat voyeur Dames duidelijk wil maken. Dat boksers na het beulswerk tussen de touwen per definitie zijn veroordeeld tot een deerniswekkend leven? Dat is een misverstand, ook al bevestigt Rudi Lubbers het vooroordeel.

Dokwerk: Ruud en Ria, vechten tot het einde, NPS, Ned.3, 20.55-21.50u.