Oud-guerrillaleider in Kosovo aangehouden

In Kosovo is gisteren de voormalige commandant van het vorig jaar ontbonden Albanese rebellenleger in Zuid-Servië, Shefket Musliu, gearresteerd door KFOR-soldaten. Waarom hij is opgepakt is nog niet bekendgemaakt.

Musliu leidde het UÇPMB, het `Leger voor de Bevrijding van Pre­sevo, Medvedja en Bujanovac', dat in 2000 en de eerste helft van vorig jaar vocht voor de afscheiding van drie gemeenten in het zuiden van Servië, op de grens met Kosovo en Macedonië. Het UÇPMB wilde deze drie gemeenten bij Kosovo voegen. Na zestien maanden strijd werd een vredesakkoord bereikt, waarna het UÇPMB zichzelf in mei vorig jaar ophief.

In september vorig jaar ontstond in het gebied een nieuwe organisatie, het UÇKL (Nationaal Bevrijdingsleger van Oost-Kosovo), die zich beschouwde als opvolger van het UÇPMB en die de strijd vor de afscheiding van de drie gemeenten wilde hervatten. Musliu leidde volgens sommige berichten deze nieuwe formatie. Later echter werd echter van de nieuwe formatie nauwelijks meer vernomen en in Preševo, Medvedja en Bujanovac is het betrekkelijk rustig gebleven. In het gebied patrouilleert een uit zowel Serviërs als Albanezen bestaande politiemacht – een resultaat van het vredesakkoord van mei vorig jaar. De Serviërs maken soms nog melding van incidenten. Zo liep in april een vrachtwagen van het Joegoslavische leger op een mijn, waarbij twee militairen gewond werden.