`Campagne geen speeltje politici'

Oud-minister Van Mierlo vindt dat de verkiezingscampagne moet worden voortgezet. De campagne is geen speeltje van politici maar hun opdracht.

Hij vindt dat het electoraat nu wordt gestraft. En dat heeft niets gedaan. Oud-minister en oprichter van D66 Hans van Mierlo vindt dat campagne in het weekend weer moet worden voortgezet, nu kabinet en parlement hebben besloten de verkiezingen niet uit te stellen. Van Mierlo: ,,Je hebt nu een bizarre situatie: het hele volk praat over de politiek, maar de top zwijgt.''

Van Mierlo's pleidooi gaat in tegen de mening van D66-lijsttrekker Thom de Graaf. Die schrijft op de site van D66: ,,Over de politieke verschillen moeten de kiezers oordelen, maar het is ook nodig dat alle partijen nu laten zien dat zij eensgezind zijn in hun afwijzing van elke vorm van geweld en in de bescherming van de democratie.'' Van Mierlo zegt nadrukkelijk dat hij zijn pleidooi niet als partijman of in de functie van minister van Staat houdt, maar ,,gewoon als iemand die met politiek bezig is''. Dat zou er volgens hem te veel gewicht aan verbinden.

Wat vindt u van het besluit om de verkiezingen door te laten gaan?

,,Ik heb er zeker begrip voor. Het kabinet heeft de bezwaren tegen uitstel laten prevaleren. Ik had een andere afweging gemaakt. Er is een grote beroering onder het electoraat. Die zal niet tot rust zijn gekomen als er een keuze gemaakt moet worden. Bovendien moet je de Lijst Pim Fortuyn de gelegenheid geven iemand naar voren te schuiven.''

Zou bij uitstel de gevestigde politiek niet het verwijt hebben gekregen een extreme uitslag te hebben willen voorkomen?

,,Op een gegeven moment heb je zo'n grote verantwoordelijkheid dat je je niet moet laten leiden door de angst dat je verkeerd wordt uitgelegd. Maar goed, het besluit is genomen. Punt.''

Dan de campagne. Waarom moet die volgens u worden voortgezet?

,,Als je besluit om de verkiezingen door te laten gaan, dan moet je de kiezer ook voorlichten. De campagne is niet het speeltje van politici, het is een opdracht. Het is een middel om de verschillen duidelijk te maken.''

Is campagne voeren nu niet onkies?

,,Het lijkt een nobel gebaar om de campagne stop te zetten, maar dat is het niet. In feite straf je nu het electoraat, terwijl dat niets heeft gedaan. Ik zou mij goed kunnen voorstellen dat in het weekend, na de begrafenis, er weer over de programmatische verschillen wordt gepraat. Dat kunnen moeilijke dagen worden, het zal emoties oproepen. Maar je kunt afspreken het opgewonden karakter er van af laten. Geen van partijen moet profijt hebben van de moord op Fortuyn, maar er mag ook niemand slachtoffer van worden.''

Wat vindt u van het verwijt dat linkse partijen een sfeer hebben gecreërd waarin de moord kon plaatsvinden?

,,Ik vind het schandalig hoe links nu de schuld in de schoenen krijgt geschoven. Linkse partijen krijgen het verwijt Fortuyn te hebben gedemoniseerd. Maar nu wordt links gedemoniseerd.''