Verkiezingen gaan 15 mei gewoon door

De Tweede Kamerverkiezingen zullen ondanks de moord op lijsttrekker Pim Fortuyn volgende week volgens plan doorgaan.

Dit verklaarde minister-president Kok aan het begin van de middag tijdens een persconferentie. ,,Daarmee wordt recht gedaan aan en rekening gehouden met breed levende opvattingen in het geheel van de politieke wereld'', aldus Kok.

Vanochtend zei woordvoerder M. Herben van de Lijst Pim Fortuyn dat zijn groepering wilde dat de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei volgende week doorgaan. Gisteravond was behalve de LPF alleen CDA-lijsttrekker Balkenende tegenstander van uitstel van de verkiezingen; andere lijsttrekkers zinspeelden in hun eerste reacties op uitstel.

Na overleg tussen het kabinet en de leiding van de Lijst Pim Fortuyn (LPF) in het Catshuis vanochtend verklaarde Kok het gesprek te hebben ervaren als ,,emotioneel en zeer waardevol''. Herben zei na het gesprek het kabinet: ,,Pim Fortuyn hield van democratie, van verkiezingen en wij willen dat verkiezingen op 15 mei doorgaan.'' Kok zei dat de inbreng van de LPF ,,zeer zwaar meeweegt'', maar dat hij eerst met de meest betrokken ministers de afwegingen wilde voortzetten en daarna vandaag tot een afronding zou komen.

Ook de lijsttrekkers van de andere partijen kwamen vanochtend bijeen om te spreken over een mogelijk uitstel van de verkiezingen, maar zij schortten hun vergadering na korte tijd op in afwachting van een besluit van het kabinet en weerhielden zich van commentaar. Kok zou aan het begin van de middag in de Eerste Kamer een verklaring afgeven.

Kok, de vice-premiers Jorritsma en Borst en minister De Vries van Binnenlandse Zaken overlegden vanochtend in het Catshuis met de leiding van de Lijst Pim Fortuyn, W. de Jong, nummer vier, bestuurslid P. Langendam en F. Zeroual, nummer elf. Ook een broer van Fortuyn, Mart Fortuyn, woonde dit overleg bij. Kok en Herben riepen gezamenlijk op tot het bewaren van ,,de kalmte, rust en waardigheid''. Herben deed daarnaast nog een beroep op de kiezers om ,,te gaan stemmen in de geest van Pim Fortuyn''.

Het LPF-bestuur heeft De Jong (43) voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Zij is een van de weinige vrouwen op de lijst. Ze woont in de Zuid-Hollandse gemeente Piershil en heeft geen politiek verleden. Volgens oud-CDA-politicus Janssen van Van Raay, nummer drie op de lijst, zou Varela die op nummer twee staat ,,te jong en te onervaren zijn''.

Afgelopen nacht verklaarde Kok na afloop van een buitengewone vergadering van de ministerraad dat het ,,buitengewoon belangrijk is om zeer goed de gevoelens te kennen zoals die in de leiding van de Lijst Pim Fortuyn bestaan''. De minister-president zocht voorafgaand aan het spoedberaad contact met Varela en met LPF-woordvoerder Herben. Kok heeft aan hen het ,,diep leedwezen overgebracht over de verschrikkelijke gebeurtenis''. Ook zei Kok dat hij namens de regering ,,hulp en ondersteuning'' had aangeboden ,,op welke terreinen dan ook''. Kok sprak van een sfeer van ,,collectieve verslagenheid'' onder de bewindslieden, ,,dat dit vreselijke ons is overkomen''. De premier verwierp de suggestie dat de gevestigde politieke partijen met hun uitlatingen zouden hebben bijgedragen aan een anti-Fortuyn-sfeer. ,,Verdachtmakingen over medeplichtigheid aan de barbaarse daad wijs ik krachtig van de hand'', aldus Kok. Hij beklemtoonde dat hij op 20 maart meteen nadat actievoerders Fortuyn taarten in het gezicht hadden gegooid, die daad heeft veroordeeld.