Geen echte dreiging voor Fortuyn

De Binnenlandse Veiligheidsdienst, de politie en justitie hebben de afgelopen anderhalve maand diverse keren onderzocht of er reële aanwijzingen waren dat Pim Fortuyn gevaar liep.

Maar van een concrete dreiging was geen sprake. Dat heeft minister De Vries (Binnenlandse Zaken) gisteravond gezegd na een spoedberaad van de ministerraad. Volgens de minister is Fortuyn politiebescherming aangeboden bij verkiezingsbijeenkomsten, maar de LPF-lijsttrekker had aangegeven geen noodzaak te zien voor politie-inzet. Fortuyn, die in de media wel enkele keren liet weten dat hij bedreigd werd, heeft volgens De Vries niet uit eigen beweging bij de politie melding gemaakt van concrete bedreigingen.

De BVD, politie en justitie hebben volgens De Vries zogeheten `attackanalyses' gemaakt nadat Pim Fortuyn in perscentrum Nieuwspoort door linkse activisten met drie taarten was besmeurd. De Vries noemde hierbij gisteren per abuis de datum van 20 maart, het taartenincident vond plaats op 14 maart.

Volgens de minister kwamen er uit de analyses geen concrete dreigingen naar voren en werd er daarom niet tot maatregelen geadviseerd.

Volgens De Vries heeft de politie van Rotterdam vanaf 27 februari regelmatig contact proberen te leggen met Fortuyn en hem laten weten dat als er bedreigingen tegen zijn persoon zouden zijn, hij zich direct tot het korps Rotterdam-Rijnmond zou moeten wenden.

Op 15 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond en Fortuyn en diens veiligheidsman.

Volgens De Vries is dit gesprek positief verlopen, en liet Fortuyn toen weten dat hij geen aanleiding zag voor bescherming.

De lezing van De Vries komt niet overeen met die van Fortuyns advocaat O. Hammerstein. Volgens de advocaat hebben politie en justitie te weinig gedaan om de veiligheid van Fortuyn te garanderen. ,,Een kind kon begrijpen dat de man risico's liep'', aldus Hammerstein. Hij hekelt ook het feit dat justitie geen werk heeft gemaakt van de vervolging van de daders van het taartenincident.

Fortuyns vriend Harry Mens verklaarde gisteren evenwel dat Fortuyn geen behoefte aan beveiliging had. Volgens Mens was er wel sprake van bedreigingen, maar ,,geloofde Fortuyn er zelf niet zo in''.

Wel zou Fortuyn tegen hem hebben gezegd dat hij op advies van campagneleider A. de Booij van plan was tot de verkiezingen niet meer thuis te overnachten en zijn intrek te nemen in een hotel.