Slapende buitenlandse belastinghonden

Mijn moeder woont in Nederland en ik, haar dochter, woon sinds 1988 in het buitenland. Zij schenkt mij de laatste vijf jaar regelmatig geld.

Moet ik daarover schenkingsrecht betalen in Nederland, of in het land waar ik woon, of in het geheel niet? Tot nu toe is er steeds schenkingsrecht betaald.

Mocht dat onnodig geweest zijn, kan ik dit dan terugvragen?

(C. de W.)

Over deze schenkingen (ouder aan kind) is schenkingsrecht verschuldigd voor het bedrag boven jaarlijkse vrijstelling van 3.999 euro (2002) en de eenmalige vrijstelling van 19.991 euro. Als regel betaalt de verkrijger het schenkingsrecht.

Woont hij of zij (u dus)in het buitenland, dan verdient het aanbeveling te informeren bij een notaris of de Belastingdienst, om te voorkomen dat u dubbel schenkingrecht betaalt.

Maar misschien wilt u geen slapende buitenlandse belastinghonden wakker maken.