EU zet PKK op lijst van terroristen

De Europese Unie heeft de Koerdische Arbeiderspartij PKK toegevoegd aan een lijst van terroristische organisaties, waarvan de tegoeden moeten worden bevroren. Dit is gisteren in diplomatieke kringen in Brussel bevestigd.

De lijst van terroristische organisaties en individuen is een uitvloeisel van de terroristische aanslagen op 11 september vorig jaar in de Verenigde Staten. De lijst wordt vandaag gepubliceerd in het officiële Publicatieblad van de EU.

De toevoeging is een gebaar naar NAVO-lid Turkije. Op een in december overeengekomen lijst ontbrak de PKK nog. Turkije had hiertegen geprotesteerd.

De PKK veranderde zeer onlangs haar naam in Kadek (Koerdistan Congres voor Vrijheid en Democratie). Kadek staat niet op de terroristenlijst. Een Brusselse diplomaat zei tegenover het persbureau AP dat dit komt omdat de naamsverandering pas enkele dagen geleden plaatsvond. Kadek gaf aan

zijn strijd vreedzaam te willen voeren.

Direct na de aanslagen van september vorig jaar stelde de EU een lijst op van rond dertig terroristische organisaties en personen, die banden zouden hebben met Osama bin Laden en zijn Al Qaeda-netwerk en andere gewelddadige islamitische organisaties. Hun tegoeden werden al bevroren. De Verenigde Staten hadden sterk aangedrongen op een gecoördineerde aanpak van het terrorisme.

In december bereikten de vijftien EU-lidstaten overeenstemming over een uitgebreide terroristenlijst, gebaseerd op een lijst van de VN. Hierop ontbrak de PKK nog. De Nederlandse regering had er toen bezwaar tegen de PKK op de lijst te zetten, omdat de Koerdische organisatie zich in Nederland aan de regels houdt.

Wel kwamen de Baskische terreurorganisatie ETA en enkele Noord-Ierse organisaties op de lijst voor. Ook de Palestijnse organisatie Islamitische Jihad en een terroristische vleugel van het Palestijnse Hamas stonden erop. Op de vandaag te publiceren lijst is naast de PKK nog een tiental organisaties toegevoegd.

Eind vorig jaar werden de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken het er al over eens dezelfde definitie voor terrorisme in hun wetgeving te hanteren. Ook worden maximumstraffen

voor terroristen in alle lidstaten aan hetzelfde minimum gebonden.