VN en Irak praten weer over inspecties

Terwijl de Verenigde Naties en Irak een nieuwe ronde van topoverleg zijn begonnen over de toelating van VN-wapeninspecteurs in Irak heeft de Amerikaanse luchtmacht bombardementen hervat in de 'no-fly'-zone in het Noord-Irak.

Een delegatie onder leiding van de Irakese minister van Buitenlandse Zaken Naji Sabri is gisteren in New York met secretaris-generaal Kofi Annan van de Verenigde Naties bijeengekomen in een poging een oplossing te vinden voor de weigering van Irak VN-wapeninspecteurs toe te laten tot het land. Annan heeft gezegd de nadruk te willen leggen op die kwestie, maar Irak wil ook garanties die voorkomen dat de Verenigde Staten gevolg geven aan hun herhaaldelijk uitgesproken wens het bewind van Saddam Hussein omver te werpen.

Terugkeer naar Irak van VN-wapeninspecteurs, na een onderbreking van meer dan drie jaar, is een belangrijke eis van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en vooral de Verenigde Staten. Washington heeft Irak beschuldigd van het actief ontwikkelen van chemische, biologische en kernwapens en heeft herhaaldelijk gedreigd met een aanval op Irak.

Volgens Washington is het Irakese bewind schuldig aan terreur en moet president Saddam Hussein verdwijnen.

Diplomaten bij de Verenigde Naties gaan ervan uit dat Irak voor het einde van de bijeenkomst in New York, die morgen afloopt, zal instemmen met het toelaten van wapeninspecteurs, maar niet onvoorwaardelijk.

De eerste keer dat wapeninspecteurs van de Verenigde Naties naar Irak zijn gegaan was vlak na het einde van de Golfoorlog in 1991. Maar omdat Irak na zeven jaar van inspecties weigerde nog langer mee te werken, voerde de Amerikaans-Britse luchtmacht in 1998 een gezamenlijk bombardement uit op het land. Sinds die tijd zijn geen VN-wapeninspecteurs meer in Irak aanwezig geweest.

De Irakese VN-ambassadeur Mohammed Aldouri heeft eerder al gezegd dat zijn delegatie in New York over verschillende onderwerpen wil praten. Daartoe behoren de opheffing van de `no fly'-zone en de sancties die de Verenigde Naties Irak hebben opgelegd na de Irakese invasie van Koeweit in 1990.

In het noorden van Irak heeft de Amerikaanse luchtmacht gisteren bommen afgeworpen in de `no fly'-zone. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse strijdkrachten gaat het om een routine-aanval op Irakese militaire doelen. Vorige maand hebben Amerikaanse vliegtuig twee keer dergelijke aanvallen uitgevoerd in het gebied.