Onderwijs

Melkert liegt niet, Van Haperen heeft niet goed geluisterd of hij heeft het niet begrepen, de discussie tussen Melkert en Fortuyn ging namelijk niet over scholen als bestuurlijke eenheid, dat schreef Sharon Dijksma in deze krant (NRC Handelsblad, 20 april). Volgens haar is de gemiddelde omvang van een school in het voortgezet onderwijs wel degelijk 300 leerlingen.

Nogmaals, dit is niet waar en zelfs Melkert weet dat inmiddels. Volgens een pas verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over het Nederlands onderwijs is het aantal middelbare scholen gezakt van 1.400 naar 600. Het aantal leerlingen per school is verdubbeld.

Ander voorbeeld. Ik werk bij het grootste bestuur van Nederland: 6.700 werknemers en 45 scholen, twee jaar geleden waren dat nog 50 scholen. Meer leerlingen en werknemers worden door dat grote bestuur over minder scholen verdeeld. Dat is een nationale trend, afgedwongen door decentralisatie, budgettering en deregulering. De breed uitgemeten sluiting van het Niels Stensen College in Utrecht bevestigt mijn bewering. De school komt onder de driehonderd leerlingen en dat is onbetaalbaar.

Dat mevrouw Dijksma dit niet weet, baart zorgen. Onlangs verscheen namelijk nog een rapport, dat van de inspectie. Daarin staat helder beschreven dat het einde van de verloedering in het Nederlands onderwijs nog lang niet in zicht is. Met name kansarme kinderen betalen de rekening, 70.000 van hen genieten zeer slecht onderwijs en ontwikkelen zich niet naar hun mogelijkheden. Dat is anderhalf Feyenoord-stadion vol potentiële hooligans. Een zuur resultaat van twaalf jaar sociaal-democratisch onderwijsbeleid onder leiding van Wallage, Ritzen, Netelenbos en Adelmund. Allemaal partijgenoten van mevrouw Dijksma. Leraren weten in ieder geval op wie ze niet moeten stemmen.