Chinese `kroonprins' Hu Jintao waarschuwt VS

Hu Jintao, de gedoodverfde opvolger van de Chinese leider Jiang Zemin, is op bezoek in de VS. Hij maakt zich zorgen over de kwestie-Taiwan.

China's vice-president Hu Jintao, de vermoedelijke opvolger van de huidige president Jiang Zemin, heeft gisteren tijdens zijn eerste officiële bezoek aan Amerika gewaarschuwd dat problemen rond de kwestie-Taiwan een negatief effect kunnen hebben op de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China.

,,Als er problemen ontstaan rond deze kwestie, dan is verbetering in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China niet goed mogelijk, en dan bestaat zelfs de kans dat er een verslechtering intreedt'', aldus Hu op een bijeenkomst met de top van het Amerikaanse bedrijfsleven. Hu ontmoette eerder op de dag president George Bush, met wie hij onder meer sprak over Taiwan, over de strijd tegen het terrorisme en over de mensenrechten.

Amerika heeft onder president Bush een steeds ondubbelzinniger standpunt ingenomen in de kwestie-Taiwan. Waar Clinton het bij voorkeur in het vage liet als het ging om de vraag of Amerika Taiwan daadwerkelijk zou bijstaan in het geval van een Chinese militaire aanval op het eiland, verklaarde Bush dat Amerika ,,alles zal doen wat nodig is'' om het de facto onafhankelijke eiland tegen zo'n aanval te beschermen. Ook hebben de VS zich onder Bush bereid verklaard tot ongekend omvangrijke militaire leveranties aan Taiwan. Amerika speelt bovendien met de gedachte om ook Taiwan uit te nodigen deel te nemen in de plannen voor een raketschild in de ruimte.

Er is zelfs nog even getwijfeld of Hu's bezoek aan Amerika werkelijk doorgang zou vinden omdat China zich zeer gepikeerd toonde over het Amerikaanse besluit van maart dit jaar om een visum te geven aan de Taiwanese minister van Defensie.

Hu verklaarde tijdens het diner dat China aanmerkelijke verbeteringen heeft geboekt op het gebied van de mensenrechten. Hij memoreerde dat de godsdienstvrijheid in China bij wet is gegarandeerd. Hij stelde dat het geen gemakkelijke taak was ,,voor een groot ontwikkelingsland als China, met een bevolking van bijna 1,3 miljard mensen, om de situatie op het gebied van de mensenrechten zo aanzienlijk verbeterd te hebben binnen zo'n korte tijdspanne.''

De ongeveer honderd demonstranten die zich hadden verzameld buiten het hotel waar Hu het zakenleven ontmoette, waren het daar niet mee eens. Zij scandeerden leuzen als ,,Hu Jintao, moordenaar'' en ,,Hu Jintao, slager''. Ze refereerden daarbij vooral aan Hu's periode als partijchef in Tibet, waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de onderdrukking van Tibetaanse onafhankelijkheidsacties in 1988 en 1989.

Hu, die afgelopen oktober een bezoek aan Europa bracht, heeft zich zowel binnen als buiten China nog weinig geprofileerd. Zijn meest in het oog lopende optreden volgde kort op het NAVO-bombardement op de Chinese ambassade in Belgrado in mei 1999, toen hij met een verklaring op de televisie in feite de demonstraties bij de Amerikaanse en Britse ambassades in Peking sanctioneerde. Deze liepen uit op grote vernielingen aan de Amerikaanse ambassade.

De 59-jarige waterbouwkundig ingenieur was volgens sommige berichten een van de eerste provinciale leiders die zijn steun uitsprak voor het inzetten van het leger om de studentendemonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in juni 1989 te beëindigen. Hu zal de Chinese president Jiang Zemin vermoedelijk dit najaar opvolgen als hoogste partijfunctionaris. Volgend voorjaar moet dan zijn benoeming als president volgen.