Vier jaar vrijmarkt

Willem-Alexander had nog nooit van Máxima gehoord, tevreden kiezers stonden op het punt om het paarse kabinet een nieuw mandaat te verlenen en Schiphol overwoog een heffing van een paar tientjes per ticket om een luchthaven in zee mee te financieren.

Er kan veel veranderen in vier jaar, maar één ding is tussen Koninginnedag 1998 en de aflevering van vandaag per saldo griezelig constant gebleven. Dat is de AEX-index. Destijds sloot de index op 29 april – de beurs was nog niet Frans en op Koninginnedag werd dus niet gehandeld – op een niveau van omgerekend in euro's 511,69 punten. Vanmorgen schommelde de AEX rond de 507 punten.

In vier jaar tijd hebben beleggers geen koerswinst behaald. Dat geldt niet alleen in Amsterdam. Het geldt wereldwijd. De pan-Europese Stoxx-index is ook al niets opgeschoten, en ook in de Verenigde Staten staat de Standard & Poor's 500-index op hetzelfde peil in 1998. De Morgan Stanley Capital International-index, de toonaangevende wereldindex, gaf in vier jaar zelfs 4 procent prijs.

Alleen omdat de dollar in de tussentijd is gestegen, hebben Europese beleggers nog koerswinst kunnen halen op hun Amerikaanse stukken. Amerikanen lijden vanuit de dollar gerekend echter over de hele linie verlies.

Het is lang geleden dat er over zo'n lange periode geen koerswinst werd behaald. Begin jaren negentig daalden de koersen kortstondig onder het piekniveau van 1987 vlak voor de krach van dat jaar. Pas eind jaren zeventig en begin jaren tachtig kwamen eerdere periodes voor van langdurige stilstand.

Ook op het rentefront is er per saldo niets veranderd: zowel de kortlopende rente als de obligatierendementen van destijds zijn vergelijkbaar met nu. Dat betekent wel dat het rendement op deposito's én het totaalrendement op alle Nederlandse obligaties opgeteld allebei boven de tien procent liggen. Het totaalrendement op aandelen – koerswinst plus dividenden bij herbelegging – komt daar niet bij in de buurt, terwijl het risicoprofiel buitengewoon hoog is geweest.

Wat zijn de grote verliezers van de afgelopen vier jaar? Aandelen die er destijds ook al waren en sindsdien meer dan negentig procent hebben verloren zijn onder meer Laurus, Landis en het incourante Baan. Daarnaast zijn er de basket cases die in de tussentijd naar de beurs zijn gegaan, zoals UPC en KPNQwest.

Wie ze nog in bezit heeft: het is nog net niet te laat. Ga nog even naar buiten, spreid een kleedje op het trottoir en bied ze aan.

Misschien dat iemand ze nog wil ruilen voor een paar roestige Noren. Of zo'n Russische obligatie uit 1905.