Veel fouten bij aangifte per diskette

Ongeveer 300.000 belastingplichtigen hebben een fout gemaakt bij het invullen van hun belastingdiskette. Ze zijn vergeten hun sofinummer in te vullen, hebben hun wachtwoord niet opgestuurd aan de Belastingdienst of zijn vergeten de wachtwoordgegevens van hun (fiscale) partner mee te sturen.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Belastingdienst van de elektronische aangifte. Dit jaar deden meer mensen dan ooit elektronisch aangifte. Van de in totaal 5,7 miljoen aangiftes was ongeveer 3,5 miljoen digitaal.

In voorgaande jaren lag het foutenpercentage bij de elektronische aangifte vaak nog hoger, maar omdat toen veel minder mensen elektronisch aangifte deden was het absolute aantal foute aangiften per diskette kleiner.

Bij het insturen van de aangifte moeten belastingplichtigen een wachtwoord invullen. Pas daarna zijn de gegevens `verzendklaar'. Het wachtwoord geldt als een soort pincode, die ervoor zorgt dat de informatie versleuteld wordt verstuurd.

Om te zorgen dat de Belastingdienst de informatie wel kan lezen, moet het wachtwoord op een apart formulier per post verzonden worden. Veel mensen zijn vergeten dat formulier in te sturen. De Belastingdienst vermoedt ook dat sommige mensen het formulier bewust achterhouden. ,,Dan sturen ze wel hun aangifte op, maar denken: We moeten de fiscus niet te veel helpen, en houden het formulier met het wachtwoord achter'', aldus een woordvoerder. Alle 300.000 mensen die een foutje hebben gemaakt, hebben inmiddels het verzoek gekregen alsnog het formulier met wachtwoord in te sturen. Bij verzuim moeten zij opnieuw aangifte doen.