UNCTAD: meer werklozen in China

China moet snel maatregelen nemen om een sterke stijging van de werkloosheid te voorkomen. Vele banen dreigen te verdwijnen door China's toetreding tot de wereldhandelsorganisatie WTO eind vorig jaar, zo waarschuwt de VN-organisatie UNCTAD.

Volgens het gisteren verschenen jaarrapport van de UNCTAD kan China weliswaar profiteren van het WTO-lidmaatschap door hogere exportopbrengsten en meer buitenlandse investeringen, maar betekent het tevens grote concurrentie voor de inefficiënte staatsbedrijven. Veel banenverlies dreigt volgens UNCTAD in de auto- en textielsector, tenzij ondernemingen daar beter worden geleid.

China is sinds 1 december 2001 lid van de WTO, de organisatie van 144 lidstaten die streeft naar vrijere en eerlijke wereldhandel. In ruil voor de gunstige handelsvoorwaarden van de overige WTO-leden, heeft China zijn markten moeten openen. Steeds meer buitenlandse bedrijven trekken daardoor naar deze hardgroeiende economie.

Staatsmedia in China meldden gisteren dat de werkloosheid in de stedelijke gebieden van het land de komende vier jaar kan verdrievoudigen tot meer dan twintig miljoen mensen. Zij verklaarden dit ook deels door te wijzen op China's toetreding tot de WTO.

De Chinese regering wil dit jaar acht miljoen nieuwe banen creëren en de werkloosheid in de steden beperkt houden tot 4,5 procent van de beroepsbevolking.