Rol voor COT bij plan NS

De Nederlandse Spoorwegen hebben dit jaar het Crisis Onderzoek Team (COT) ingeschakeld om Koninginnedag soepel te laten verlopen. Het COT heeft zich vooral beziggehouden met de communicatie tussen de verschillende calamiteitenteams van NS en met informatie voor de reizigers.

NS houdt vandaag met camera's de menigte in de gaten en er zijn lichtkranten en videoschermen ingezet om reizigers te informeren. Ook is er ongeveer achthonderd man extra ingezet. Op plekken in de omgeving van het station staan enkele grote videoschermen zodat reizigers over eventuele stremmingen geïnformeerd kunnen worden vóórdat zij bij het Centraal Station zijn.

Volgens een woordvoerder van NS is er vanochtend al door reizigers aan de noodrem getrokken, maar dat heeft niet geleid tot grote vertragingen of uitvallende treinen. Vorig jaar ontaardde de viering van Koninginnedag in rellen toen NS niet in staat bleek de chaos op te heffen die `s middags ontstond nadat reizigers aan de noodrem trokken en over de sporen liepen.

`s Avonds besloot NS toen om al het treinverkeer rond Amsterdam stil te leggen, waarop rellen in het station en op het Stationsplein ontstonden. Duizenden mensen konden pas diep in de nacht of zelfs pas de volgende ochtend naar huis. Er werden 25 mensen aangehouden.

Een van de oefeningen waarbij het Crisis Onderzoek Team was betrokken, was het huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima op 2 februari van dit jaar. Toen werd voor het eerst geëxperimenteerd met de opdeling van het station in vier `eilanden'. Om te voorkomen dat vertragingen zich als een olievlek verspreiden, vertrekken de treinen met bijbehorend personeel alleen in de richting waar ze uit gekomen zijn.

Op het Museumplein in Amsterdam is een tijdelijk pizza- annex hamburgerdorp van witte tenten verrezen. Op het podium wordt vandaag de hele dag muziek gemaakt, onder meer door de Briste rockgroep Queen. Het aan het plein gelegen Van Goghmuseum is echter bang dat de harde muziek en het gespring van toeschouwers zal leiden tot beschadiging van schilderijen.

Een woordvoerder van het museum, die verder geen commentaar wil geven, zegt dat in het museum `meetpunten' zijn aangebracht, ,,draden die de vibraties monitoren''.

In de nieuwe vleugel is tussen onder meer Het gele huis (1888) en De zaaier (1888) een zilverkleurige knop bevestigd. Daaraan is een draad gekoppeld die over de muur omlaag gaat naar een driepotig statief waaraan een microfoon hangt.