MKZ-crisis

In NRC Handelsblad van 23 april beklaagt Maarten 't Hart zich over het weinige verzet in de Tweede Kamer tegen het massaal afmaken van dieren tijdens de MKZ-crisis. Terecht, de coalitiepartijen hebben het stamping out-beleid steeds door dik en dun verdedigd. Hij noemt het CDA en de SGP als enige partijen die dit beleid veroordeelden, en schrijft van Jan Marijnissen geen woord van protest gehoord te hebben. Dat laatste klopt, want niet Jan Marijnissen maar ondergetekende was voor de SP de woordvoerder. En vanaf het begin van de crisis heb ik namens de SP mij luid en duidelijk keer op keer verzet tegen de gevolgen van het Europese non-vaccinatiebeleid: het massaal ruimen van gezonde dieren. Steeds heb ik gepleit voor preventief vaccineren van de dieren om ze vervolgens in leven te laten. Ik ben op bezoek geweest bij de schaapherder van de Schonenbeker schapen. In de Kamer heb ik gepleit deze dieren zeker te ontzien als `cultureel erfgoed'. Tijdens de evaluatie van de MKZ-crisis heb ik op 24 april weer gepleit om het non- vaccinatiebeleid vaarwel te zeggen.