Inkrimping bij British Museum

Het British Museum in Londen voorziet een begrotingstekort van ruim acht miljoen euro in 2004-2005. Daarom zal in de komende twee jaar de staf worden ingekrompen met 150 arbeidsplaatsen. Het museum, dat volgend jaar zijn 250-jarig bestaan viert, heeft een personeelsbestand van 1100 mensen en hoopt de maatregel zonder gedwongen ontslagen te kunnen doorvoeren. Ook wordt ernaar gestreefd de bezuiniging niet ten koste te laten gaan van de kunstcollectie en de openingstijden. Eerder dit jaar had het museum al, om geld te besparen, de openingstijden van 23 van de 94 zalen teruggebracht tot 3,5 uur per dag. Het British Museum krijgt jaarlijks vijf miljoen bezoekers.

Het museum wijt de financiële problemen aan de sterke terugval van het toerisme na de aanslagen van 11 september, onvoldoende overheidssteun, het ondoorzichtige Britse belastingsysteem en het feit dat het museum gratis toegankelijk is en daardoor afhankelijk van subsidie, giften en opbrengsten van museumwinkel en horeca.