Goed rechts is niet verkeerd

Het lijkt erop dat er in Europa een algehele verrechtsing aan de gang is. Deze verrechtsing, waarbij voor het gemak iedere groepering die rechts van het politieke spectrum opereert wordt meegenomen, wordt in de commentaren als zeer negatief ervaren. Daarbij worden de overwinning van de CDU in Saksen-Anhalt, de overwinning van Leefbaar Rotterdam en het doordringen van Le Pen tot de tweede ronde als voorbeelden gezien.

Dit beeld dient drastische bijstelling. Natuurlijk is het uitermate negatief dat populisten de wind mee hebben in Europa en is een groeiende intolerantie die daaruit voortvloeit zonder meer zorgwekkend. Maar als goede resultaten van respectabele partijen als de VVD en de CDU ook als een negatieve verrechtsing worden gezien, dan is dit betreurenswaardig en incorrect.

Het hedendaagse Europa kenmerkt zich door het grote aantal sociaal-democratische regeringen en regeringsleiders. De gloriedagen van de sociaal-democratie zijn echter voorbij. De ontevredenheid neemt toe, nu problemen rondom immigratie en veiligheid niet opgelost worden. De sociaal-democratische leiders, lange tijd verlamd door hun overmatige gevoel voor politieke correctheid, hebben gefaald bij het oplossen van de problemen die de burger bezighouden.

In Saksen-Anhalt is de regerende SPD afgestraft voor haar ineffectieve beleid. De CDU en de FDP zijn daarmee automatisch de grote winnaars geworden van de deelstaatverkiezingen. Dit heeft ook op landelijk niveau gevolgen, ondanks het feit dat extrapoleren naar de landelijke politiek altijd een hachelijke klus is. Schröder heeft een nederlaag te verduren gekregen, terwijl Stoiber een steun in de rug heeft gekregen.

De overwinning van de CDU heeft sommigen in het linkse en groene kamp doen verleiden tot uitspraken dat Stoiber een rechtse populist zou zijn die past in het rijtje Haider, Dewinter en Berlusconi. Deze karakterisering van Stoiber is onrechtvaardig, beneden niveau en past naadloos in de cultuur van politieke correctheid. Stoiber komt van de CSU, een partij die zich in Beieren juist profileert als de sociale partij voor de kleine man en daarmee al decennialang de meerderheid in handen heeft. De CDU/CSU profiteert van de teruglopende economie en het onvermogen van de regering-Schröder het tij te keren. Dit is een normaal gevolg van ineffectief regeringsbeleid. Wanneer beloftes niet worden nagekomen, wint de oppositie. Van een verrechtsing is dan ook zeker geen sprake en al helemaal niet van een negatieve tendens.

Ook in Frankrijk zou eenzelfde soort verrechtsing aan de gang zijn door het doordringen van Le Pen naar de tweede ronde. Le Pen blijkt echter slechts twee procent meer stemmen gekregen te hebben in vergelijking met de verkiezingen zeven jaar geleden. Hij profiteert vooral van proteststemmen en kiezers die eindelijk oplossingen willen zien voor de problemen rondom de immigratie en de veiligheid. Dit gecombineerd met een verdeeld links heeft het debacle rondom Jospin doen ontstaan. Ook hier is meer sprake van ontevredenheid dan van pure negatieve verrechtsing.

De recente gemeenteraadsverkiezingen, en dan met name die in Rotterdam, lijken ook in Nederland te wijzen op een grote mate van verrechtsing. De winst van Leefbaar Rotterdam onder aanvoering van Pim Fortuyn was spectaculair en leidde tot het toevoegen van Fortuyn aan het rijtje van Europese rechtse populisten als Le Pen en Haider. Ook deze verrechtsing wordt voor het grootste deel veroorzaakt door ontevredenheid. De winst die de Lijst Pim Fortuyn zal halen op 15 mei zal hier een uitvloeisel van zijn. De Nederlander is de cultuur van polderen en politieke correctheid meer dan zat. De kiezer eist duidelijke stellingnames, het nakomen van beloftes en het aanpakken van de prangende problemen rondom immigratie en veiligheid. De linkse partijen, die jarenlang de politieke correctheid hebben gecultiveerd, krijgen nu overal in Europa de rekening gepresenteerd.

Verrechtsing is niet negatief als dit betekent dat prangende problemen helder en benoemd en effectief aangepakt dienen te worden. Deze vorm van verrechtsing in Europa is een welkome en noodzakelijke doorbreking van de poldercultuur en bovenal de dictatuur van de politieke correctheid. De partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum zijn de enige partijen die duidelijk problemen durven te benoemen en effectief op te lossen. Halve maatregelen, compromissen en verstikkende politieke correctheid zijn definitief passé. Oplossingen zijn nodig en die zijn niet te vinden bij de heersende sociaal-democratische politiek. Goed rechts is niet verkeerd, het is de oplossing.

Ferdi de Lange en Rense Weide zijn respectievelijk vice-voorzitter Politiek en landelijk voorzitter van de Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie (JOVD)

    • Rense Weide
    • Ferdi de Lange