CDA, VVD en D66 kritisch over plan PvdA

CDA, VVD, en D66 hebben sceptisch gereageerd op een plan van PvdA-lijsttrekker Melkert om ministers sneller te laten aftreden als zij hun `contract' niet nakomen.

Wel was er lof voor het idee van de PvdA om kort na de formatie van een nieuw kabinet met concrete voorstellen te komen om de meest nijpende problemen aan te pakken. PvdA-leider Melkert presenteerde gisteren een tien-punten-plan. Hij stelde dat de punten de basis kunnen vormen voor een `regeerakkoord-nieuwe-stijl'. De PvdA wil dat de nieuwe ministers in een volgend kabinet binnen honderd dagen na hun aantreden hun plannen omzetten in een `contract met Nederland'. ,,Als je de eerste honderd dagen niet weet wat je wilt, kun je als kabinet het schip in gaan.'' Melkert wil onder meer concrete plannen voor de WAO, de wachtlijsten in de zorg, veiligheid, onderwijs, pensioenen, verkeer en verlofregelingen.

Melkert: ,,De ministers worden van meet af aan verantwoordelijk voor het nieuwe beleid en geven onmiddellijk na hun aantreden aan onder welke condities ze zullen aftreden.'' Volgens Melkert moet ook de premier aftreden als blijkt dat hij zijn contract met Nederland niet nakomt.

Volgens CDA-lijsttrekker Balkenende heeft Melkert ,,zijn lessen getrokken'' uit de bestuurscultuur van paars. ,,Zo had best kunnen worden afgerekend met minister Netelenbos.'' Hij is wel blij dat de PvdA nu lijkt te willen breken met `de sorry-democratie' en het Torentjesoverleg, waarin het beleid ,,op voorhand werd dichtgespijkerd''. D66 noemt het voorstel ,,stoere taal, maar een losse flodder''. VVD-leider Dijkstal vindt het prima als een nieuw kabinet vanaf het eerste begin meetbare doelstellingen op tafel legt. Hij vindt echter een bewindsman pas moet aftreden als de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft.

Het plan van de PvdA komt overeen met een twee jaar geleden ingezet beleid. Iedere derde woensdag in mei is daarvoor de Verantwoordingsdag in het leven geroepen. De Kamer moet daar de `beleidsprestaties' van de ministers toetsen. De afgelopen twee jaar leek de Kamer dit nog weinig serieus te nemen. De verwachting is dat dat vanaf 2003 zal verbeteren. Dan komt de eerste begroting nieuwe stijl.