A'dam moet 18.000 werklozen aanpakken

De sociale dienst van Amsterdam moet dit jaar nog 18.000 werklozen aan werk, scholing of vrijwilligerswerk helpen. In ruil daarvoor krijgt Amsterdam 18 miljoen euro extra van het ministerie van Sociale Zaken om de begeleiding van werklozen te verbeteren.

Minister Vermeend (Sociale Zaken, PvdA) en de nieuwe Amsterdamse wethouder Oudkerk (Sociale Zaken, PvdA) hebben dat afgesproken en vastgelegd in het plan Aan de slag.

Vermeend had de afgelopen twee jaar kritiek op het functioneren van de sociale dienst in Amsterdam, omdat er te weinig werk werd gemaakt van het activeren van bijstandsgerechtigden en er grote achterstanden waren bij controles op de uitkeringen.

Het plan van Vermeend en Oudkerk voorziet in een strengere aanpak van bijstandsgerechtigden die niet mee werken aan reïntegratie. Indien zij verwijtbaar te weinig doen, wordt hun uitkering stopgezet. Ook wordt er de komende tijd extra gecontroleerd op fraude.

Amsterdam moet elke kwartaal rapporteren of de doelstellingen worden gehaald.

Als dit niet zo is, moet een deel van het geld terug. Vermeend maakte eerder vergelijkbare afspraken met onder meer Den Haag en Rotterdam.