VVD ontdoet eigen campagne van grauwsluier

VVD-politici gaan de zeepkist op, hebben de doven als electoraat ontdekt, en willen hun partij de grootste van het land maken. ,,We leggen ons niet neer bij de peilingen', klonk het bij de start van de campagne.

Als de PvdA vierhonderd jaar geleden had geregeerd was de legendarische Oostindiëvaarder `Duyfken' niet uitgevaren. VVD-leider Hans Dijkstal schuwde het gebruik van one-liners niet bij de officiële start van de verkiezingscampagne van zijn partij zaterdag in Amersfoort. Hij leek definitief afscheid te nemen van de sociaaldemocratische coalitiepartner. Het stranden van het Joint Strike Fighter-project afgelopen week, wat PvdA'ers vooral zien als een VVD-project, heeft diepe sporen achtergelaten bij de liberalen.

,,De JSF is de `Duyfken' van vandaag!'betoogt Dijkstal, die moeiteloos de huidige welvaart in Nederland terugvoert op de Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), de ,,eerste multinational'.

De VVD liet er geen misverstand over bestaan: de partij wil de grootste worden van Nederland. De defaitistische grauwsluier die sinds de gemeenteraadsverkiezingen, die door Pim Fortuyn werden gewonnen, over de gelederen had gelegen werd ostentatief verwijderd. ,,We leggen ons niet neer bij deze peilingen,' riep partijvoorzitter Bas Eenhoorn, ,,Genoeg is genoeg!'

Daarom had de partij een ,,multi-mediabijeenkomst' georganiseerd met een cabaret dat sprak over de VVD als de Joint Pim Fighters (JPF) en met een campagnelied over ,,de dames van Dijkstal en de heertjes van Hans'.

Tijdens de inmiddels bij campagnebijeenkomsten geijkte VVD-talkshow kon de zaal van congrescentrum de Flint, die overigens slechts voor eenderde was gevuld, kennismaken met aspirant-Kamerleden. En luisteren naar zittende Kamerleden als Geert Wilders die de ,,ellende met de PvdA' niet nog een keer wil meemaken. Er waren voorts video's met prominenten op hun favoriete plek: Jorritsma op de dijk bij een molen, en Gerrit Zalm zittend op de schatkist. Speciale aandacht betoonde de VVD voor de doven en slechthorenden in de samenleving, één miljoen in getal, dus electoraal niet te versmaden.

Een belangenorganisatie reikte aan Erica Terpstra een plastiek uit omdat zij zich twintig jaar voor de belangen van doven heeft beijverd. Terpstra bedankte de aanwezige doven in gebarentaal : ,,Jullie horen bij de VVD'. En zij beloofde dat haar partij de campagnespotjes in het vervolg gaat ondertitelen.

Maar het hoofdgerecht van de bijeenkomst was toch lijsttrekker Dijkstal zelf die de stevige taal sprak, waarna zijn partij al zo lang snakt. De PvdA ,,zigzagt' met de JSF. Het CDA dat afgelopen week in de Tweede Kamer ijverde voor een enquête naar het Srebrenica-drama was ,,laf'. ,,Balkenende wilde de eigen toenmalige ministers Lubbers en Van den Broek uit de wind halen en premier Kok in de wind zetten.'

De VVD-leider leek de liberale bedding voor de campagne gevonden te hebben: wat betreft het immigratiebeleid was Dijkstal, die eerder weigerde Jip en Janneketaal te bezigen, nu ondubbelzinnig: ,,Afghanen die voor veel geld naar Nederland zijn gekomen, moeten terug om hun eigen land op te bouwen.' En er moet meer geld voor wegen en het is ,,dood en doodzonde' dat de vijfde baan op Schiphol is tegengehouden door de PvdA en de afschaffing van de onroerendezaakbelasting zal Nederland veel heil en zegen brengen.

Achteraf zei Dijkstal te vinden dat hij inhoudelijk niet veel nieuws had gezegd. ,,Alleen de verpakking was wat anders'. Hij erkende dat hij fel was uitgevallen tegen zowel de PvdA en CDA maar dacht niet dat dat de onderlinge verhoudingen echt had beschadigd.

Of dat hij onverhoopt een mogelijk samengaan tussen die partijen had gestimuleerd. ,,Maar het gevaar van een samenwerking tussen PvdA en CDA is niet ondenkbeeldig. Wij noemen dat het griezelkabinet'.

Nadat aan het eind van het programma de partijvoorzitter alle VVD-kandidaten een symbolisch zeepkistje had uitgereikt, was het Dijkstal die daar als eerste opklom. Hij legde het cabaret dat het campagnelied net opnieuw had ingezet, het zwijgen op en schalde: ,,Boeren, burgers en buitenlui, grijp deze kans, stem op Hans.' Daarna sjouwden alle kandidaten met hun kistjes de zaal uit.

Erica Terpstra stortte zich in een knuffelsessie met `haar' doven. En Dijkstal vroeg zich vertwijfeld af: ,,Wat moet ik in vredesnaam met dat kistje?'

    • Frank Vermeulen