`Specialisten schieten tekort bij euthanasie'

De meeste specialisten in ziekenhuizen hebben onvoldoende kennis en ervaring om euthanasieverzoeken van patiënten goed te kunnen beoordelen. Dit zegt internist-oncoloog J. Douma, lid van een van de vijf regionale commissies die gemelde euthanasiegevallen achteraf toetsen. Douma maakt zich ,,ernstige zorgen'' over de wijze waarop euthanasie in ziekenhuizen wordt uitgevoerd.

Volgens Douma besteden specialisten die bij euthanasie geraadpleegd worden voor de wettelijk verplichte second opinion vaak ,,slechts twintig, dertig minuten'' aan de consultatie in plaats van de volgens hem noodzakelijke twee uur. Daardoor zouden zij onvoldoende onderzoeken of de patiënt echt ondraaglijk lijdt – een van de voorwaarden voor euthanasie. Vaak vragen artsen een directe collega voor de second opinion, waardoor het oordeel niet onafhankelijk is.

De Orde van Medisch Specialisten bevestigt dat specialisten ,,te weinig tijd hebben voor euthanasie, en consultaties snel tussendoor doen''. ,,In ziekenhuizen is niets geregeld om euthanasie volgens de regels te kunnen uitvoeren'', aldus een woordvoerder. De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) wil een aantal specialisten opleiden tot second opinion-arts, zoals de afgelopen jaren ook bij huisartsen is gebeurd.

Volgens H. Hassing, longarts in het ziekenhuis van Venlo, is de `kwaliteit' van euthanasie in ziekenhuizen voldoende, maar ,,duidelijk slechter'' dan bij de patiënt thuis, waar huisartsen die uitvoeren. Hij baseert zijn mening op de `euthanasieverslagen' die hij de afgelopen jaren las als lid van een regionale toetsingscommissie. ,,Specialisten hebben minder aandacht voor de vraag of sprake is van ondraaglijk of uitzichtloos lijden en kijken minder scherp of er nog alternatieven zijn voor euthanasie.''

In 2000 werden 278 van de ruim 2.100 gemelde euthanasiegevallen uitgevoerd door specialisten. In opdracht van de ministers Borst (Volksgezondheid) en Korthals (Justitie) is begin dit jaar een onderzoek begonnen dat moet uitwijzen hoe vaak artsen euthanasie melden. Ook moet duidelijk worden wat hun motieven zijn om een geval van euthanasie niet te melden. Eerder onderzoek, uit 1995, wees uit dat artsen 50 tot 60 procent van de gevallen niet rapporteren. Het nieuwe onderzoek wordt over enkele jaren afgerond, aldus een woordvoerder van minister Borst.

euthanasie: pagina 3