Organisaties van Molukkers waarschuwen voor acties

Een aantal Molukse organisaties in Nederland heeft vandaag in een open brief aan premier Kok geëist dat de Nederlandse regering onmiddellijk een wapenembargo instelt tegen Indonesië. In de Molukse gemeenschap is de afgelopen week grote onrust ontstaan over het oplaaiende geweld op Ambon.

Op verschillende plaatsen in Nederland hebben Molukse groeperingen de afgelopen dagen crisisberaad gehouden. Een aantal van die organisaties, waaronder de People Against Genocide (PAG), Front Siwa Lima (FSL) en Gerakan Maluku, waarschuwen in de brief aan Kok voor mogelijke acties in Nederland.

,,De acties in de jaren zeventig van de vorige eeuw zag niemand aankomen'', aldus de brief. ,,Maar u ziet de mogelijke nieuwe verschrikkelijke geweldsexplosies op Nederlands grondgebied toch wel aankomen?'', zo staat in de brief.

Volgens Leo Reawaruw van de PAG zullen veel Molukkers binnenkort de ,,geplande staatsmoord'' op de actievoerders van de treinkaping bij De Punt in Drenthe herdenken. Op 11 juni is het 25 jaar geleden dat die kaping door mariniers werd beëindigd.

De Molukse organisaties, en ook de Molukse regering-in-ballingschap RMS, vinden dat de Verenigde Naties moeten ingrijpen in de gewelddadige strijd op de Molukken.

De Molukse jongerenorganisaties Pemuda RMS en de Vrije Molukse Jongeren stelden in de verklaring dat Nederland ,,medeverantwoordelijk'' wordt gesteld als de ,,internationale gemeenschap en de Nederlandse overheid in het bijzonder weigeren om de ogen te openen voor de stelslmatige uitroeiing van het Molukse volk''.

Verder eisen zij ,,een onmiddellijke terugtrekking van het Indonesische leger en de Laskar Jihad/Mudjahidin uit de Molukken'' en ,,medische en humanitaire hulp'' voor Ambon.

Een aantal organisaties is een protestactie begonnen met een verklaring waarin wordt gesteld dat ,,Ambon geen tweede Srebrenica'' mag worden.

Nederland maakt zich ernstige zorgen over het oplaaien van het geweld in de Molukken. Het kabinet heeft de Indonesische regering gisteren via de ambassade in Jakarta aangespoord het geweld zo spoedig mogelijk in te dammen. Een woordvoerder van minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) zei vanmorgen verder dat Nederland vandaag contact zou opnemen over de kwestie met Spanje, de huidige voorzitter van de Europese Unie. Tot dusverre is echter nog niet aan de orde om een speciale missie van de EU naar de Molukken te sturen, zoals in het verleden wel is gebeurd.