Laurus blijkt minder waard dan verwacht

Het Franse supermarktconcern Casino krijgt een groter belang in het noodlijdende Laurus (Edah, Konmar, Super De Boer). Oorzaak is dat de waarde van Laurus lager ligt dan aanvankelijk verwacht.

Door de nieuwe waardering is het zo goed als zeker dat Casino de belangrijkste aandeelhouder wordt in Laurus. Het bedrijf wordt zo voor de ondergang behoed. Volgens Laurus wordt op 15 mei, of kort daarna, de definitieve overeenkomst met Casino ondertekend.

De lagere waardering is voortgekomen uit een boekenonderzoek dat de adviseurs van Casino de afgelopen weken hebben uitgevoerd bij Laurus. Volgens Casino komen er minder hoge opbrengsten uit de ingezette reorganisaties en zijn hogere investeringen noodzakelijk in de verbetering van automatiseringssystemen.

Casino krijgt nu 38,6 procent in Laurus in plaats van 37,6 procent. Verder heeft de Franse keten het recht op nog eens 13,4 procent van de aandelen die bezit zijn van drie banken. Deze optie loopt tot 31 december 2008 en leidt bij uitoefening tot een meerderheidsbelang van 52 procent.

De hogere aandelenbelangen zijn het gevolg van verlaging van de emissiekoers van 1 euro naar 0,90 euro per aandeel. Het bedrag dat met de uitgifte van de nieuwe aandelen moet worden opgehaald blijft 400 miljoen euro. Casino neemt hiervan de helft voor haar rekening. De banken ABN Amro, ING en Rabobank storten ruim 64 miljoen euro en de huidige aandeelhouders, onder wie grootaandeelhouder E. Albada Jelgersma, moeten ruim 135 miljoen euro in contanten bij elkaar brengen.

Verder is overeengekomen dat het overbruggingskrediet van de drie banken wordt verhoogd van 40 miljoen naar 80 miljoen euro voor een periode van drie jaar. Daarnaast is bepaald dat een kredietfaciliteit van de banken voor Laurus in Spanje voor maximaal 50 miljoen euro gebruikt mag worden voor de Belgische activiteiten van Laurus.

Voor de uitgifte van de ruim 444 miljoen nieuwe aandelen is een aandeelhoudersvergadering nodig. Aanvankelijk zou deze 14 mei worden gehouden, maar dat is van de baan. Laurus zegt dat binnenkort een nieuwe datum wordt geprikt. Ook is nog onduidelijk wanneer het bedrijf met de jaarcijfers naar buiten komt. Die zouden aanvankelijk al drie dagen geleden zijn gepresenteerd.