HOLLAND SYMFONIA

Het orkest Holland Symfonia, een fusie tussen het Noordhollands Philharmonisch Orkest en het Nederlands Balletorkest, krijgt van staatssecretaris Van der Ploeg (OCW) jaarlijks een extra subsidie van 181.512 euro. De totale subsidie komt daarmee op 7.774.289 euro en dekt een belangrijk deel van het voorziene exploitatietekort in de komende jaren. Het Haarlemse orkest is tevreden over de goede startmogelijkheden.