Export uit Derde Wereld stagneert

De export uit ontwikkelingslanden neemt toe maar de groei van winsten blijft achter. Dat staat in het vandaag gepubliceerde Handelsrapport van de Verenigde Naties (VN). Het gaat vaak om geassembleerde hoogwaardige technische producten die in verschillende landen worden samengesteld. Veel Derde Wereldlanden leveren daarin een bijdrage van ongeschoolde arbeid. De industrielanden zagen hun marktaandeel in goederenexport dalen van 80 naar 70 procent, maar hun marges groter worden.