Amerikaanse pers loopt vooruit op invasie Irak

In de VS speculeren gezaghebbende kranten over het moment van een militaire afrekening met Saddam Hussein. Is het Washington ernst?

Het Amerikaanse ministerie van Defensie legt de laatste hand aan plannen voor de afrekening met Saddam Hussein. De beslissende aanval kan deze zomer al komen, volgens The Boston Globe. Zeker, zegt The New York Times, maar het wordt wel begin volgend jaar.

De twee versies van dezelfde oorlog werden gepubliceerd in de zondagsedities van twee gezaghebbende kranten aan de Amerikaanse oostkust. Beide citeren bronnen binnen het Pentagon, andere ministeries en het Witte Huis die melding maken van een gevorderd stadium van voorbereiding.

De stoot tot deze doorwrochte speculaties over de volgende fase van de oorlog tegen het terrorisme werd misschien vrijdag gegeven door The Washington Times. Daarin werd gemeld dat zeker 200.000 man grondtroepen naar Irak gaan, hoewel generaal Franks liever 550.000 man inzet om `nog een Desert Storm te kunnen doen' een verwijzing naar de bevrijding van Koeweit uit Iraks greep in 1991.

Het Witte Huis heeft intussen laten weten dat de president geen plan op zijn bureau heeft liggen. ,,Wijziging van het regime [in Irak] is al geruime tijd doel van de Amerikaanse politiek'', zei woordvoerder Ari Fleischer. ,,Maar de president heeft geen beslissing genomen. Het Pentagon heeft vanzelfsprekend verschillende plannen uitgewerkt.''

Volgens The New York Times gaat het denken steeds meer in de richting van een grootschalig Amerikaans militair optreden. Men heeft de hoop goeddeels laten varen dat de binnenlandse oppositie sterk genoeg wordt om Saddam Hussein succesvol aan te pakken. Ook een scenario dat eerst toelating van wapeninspecteurs eist alvorens men na onvoldoende medewerking kan overgaan tot militair ingrijpen, wordt minder plausibel geacht.

De Times besteedt veel aandacht aan de lastige omstandigheden in het Midden-Oosten, waar buurland Saoedi-Arabië al heeft gezegd geen medewerking te willen verlenen aan een actie tegen Irak. De Amerikaanse luchtmacht zou daarom met name in Qatar, Koeweit en Turkije uitvalsbases moeten innemen. Met de betreffende regeringen zijn daar nog geen afspraken over gemaakt. Voor een operatie te land zou Amerika 70.000 tot 250.000 man willen inzetten, afhankelijk van hoeveel men kan bereiken met `smart bombs', die er tijdens de Golfoorlog nog niet waren.

De Boston Globe meent te weten dat het Pentagon rekening houdt met ingrijpen op korte termijn, ondanks de bezwaren van het State Department, dat wijst op de ernstige gevolgen van een eenzijdige actie tegen Irak voor de Amerikaanse positie in de rest van het Midden-Oosten. Een functionaris op het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt volgens de Globe: ,,Er zijn nog geen beslissingen genomen, maar dat duurt niet lang meer.'' Ook op het Witte Huis zou nog geaarzeld worden over de neveneffecten in dit crisisgebied.

De krant uit Boston meldt dat vice-president Cheney en oud-CIA-directeur Woolsey menen over genoeg aanwijzingen te beschikken om een directe band tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda te leggen. Bovendien is de regering in Washington ervan overtuigd dat Saddam Hussein beschikt over massavernietigingswapens, of daar dicht tegenaan zit. Daarom zou uitstel van zijn verwijdering niet veel langer verantwoord zijn.