`Verkeersmisdrijven zwaarder straffen'

Verkeersdelicten die leiden tot ongelukken met ernstig lichamelijk letsel of dodelijke afloop moeten zwaarder kunnen worden bestraft. Een Kamermeerderheid is voor hogere maximumstraffen.

Dat blijkt uit een rondgang langs de justitie- en verkeerswoordvoerders van de vijf grootste partijen.

In 90 procent van de rechtszaken over dodelijk ongelukken worden nu taakstraffen opgelegd. ,,Doldwaas'', zegt J. Niederer (VVD). ,,Automobilisten die veel te hard rijden of door rood licht scheuren en een dodelijk ongeval veroorzaken, of automobilisten die na een ernstig ongeval doorrijden, die mogen er niet van afkomen met 240 uur plantsoenen aanharken. Zo'n lage straf is voor nabestaanden onverteerbaar.''

Ook B. Dittrich (D66) vindt dat serieus moet worden gekeken naar ,,herijking van de wettelijke strafmaxima bij verkeersmisdrijven''. Volgens Dittrich maken sommige verkeersdelicten, zoals doorrijden na een ongeluk, een zo ernstige inbreuk op de gezondheid en het leven van slachtoffer of nabestaanden dat ,,een adequate reactie'' op zijn plaats is. Zwaardere straffen en spreekrecht in de rechtszaal voor slachtoffers en nabestaanden kunnen daarbij helpen, zegt Dittrich.

PvdA en CDA willen overwegen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van verkeersdeelnemers te veranderen. Th. Rietkerk (CDA) noemt het een ,,sympathieke gedachte'' om overtredingen als gevaarlijk inhalen, door rood rijden en te hard rijden als misdrijf strafbaar te stellen. ,,Misschien dat dat leidt tot noodzakelijke gedragsveranderingen.''

P. van Heemst (PvdA) wil dat de overheid ,,sneller en duidelijker optreedt tegen agressie en hufterigheid in het verkeer''. Hij noemt als mogelijke maatregelen de invoering van een puntenrijbewijs, waarbij een bepaald aantal overtredingen leidt tot intrekking van de rijbevoegdheid. Ook is hij voorstander van een wielklem op auto's van automobilisten die zich bij herhaling schuldig maken aan agressief gedrag.

H. van der Steenhoven (GroenLinks) pleit behalve voor een puntenrijbewijs ook voor een volledig alcolholverbod en scherpere controle op rijbewijs en verzekeringspapieren. ,,Want tussen onverzekerd rondrijden en doorrijden na ongevallen bestaat een correlatie.'' Van der Steenhoven noemt het ,,schandalig'' dat het door het ministerie van Justitie toegezegde onderzoek naar de oorzaken van doorrijden na ongelukken al anderhalf jaar op zich laat wachten. ,,Net als met de dodehoekspiegel moet kennelijk eerst de maatschappelijke druk oplopen voor er iets gebeurt.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 23