Stellingen

De stad Leiden is als een Italiaanse voetbalverdediger; je kunt er niet doorheen en je komt er niet langs.

T. Thomas, Universiteit Leiden

Mobiele telefoons werken clichébevorderend.

R. van Trigt, Rijksuniversiteit Groningen

`Koken' is een enigszins hyperbolische beschrijving van de voedselbereiding van veel Nederlanders. `Opwarmen' is een treffender beschrijving.

J. de Mast, Universiteit van Amsterdam

De schoonheid van religie wordt weerspiegeld in haar gebouwen, niet in haar aanhangers.

W. van Leeuwen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Aan positieve omstandigheden went men gemakkelijker dan aan negatieve.

J.R. van Ommen, TU Delft

Men leest geen boek, maar wordt door een boek gelezen.

E.C. de Bruin, Wageningen Universiteit

Bij het construeren van meerkeuzevragen voor een tentamen vereist het bedenken van aantrekkelijke afleiders een zeker sadisme.

M. Scharloo, Universiteit Leiden