Rowena

Het artikel van zaterdag 20 april, `Na het pak slaag', over de zaak Rowena Rikkers is verhelderend, en schokkend. Wel krabde ik achter mijn oren toen ik las hoe de NRC aan de informatie kwam: via de advocaat van de moeder van Rowena.

Mevrouw Rikkers heeft mijns inziens passief aan de moord op haar dochter meegewerkt. Het eerste pak slaag deelde zij uit! Namelijk door haar kind de omgang met de vader te onthouden. In het dossier schittert de vader door afwezigheid. De moeder heeft destijds de omgang geblokkeerd door het kind en haar zus feitelijk te ontvoeren. In het buitenland kon de vader de omgang niet in stand houden.

Na bekendwording van de dader daders dus volgens mij heeft mevrouw Rikkers zelfs gepleit tegen het onderbrengen van het zusje Rochelle bij haar vader. Het artikel geeft me de indruk dat mr. Leijendekker via de journalisten van dit artikel, de moeder vrij wil pleiten. Mike J.'s rol wordt daartoe uitvergroot. Is hier journalistiek wel voldoende kritisch gekeken?

Verder wil ik erop wijzen dat dit verhaal tussen de regels door bevestigt wat ander onderzoek uitwijst: kinderen die bij een alleenstaande moeder opgroeien zijn veel kwetsbaarder dan kinderen die bij hun vader opgroeien. Dit geldt zowel in psychisch als sociaal en lichamelijk opzicht. Wellicht hadden de journalistes kunnen melden dat uit onderzoek blijkt dat bij alleenstaande moeders met kinderen, het aantal mishandelingen met dodelijke afloop 24 maal zo hoog is als in eenouderhuishoudens waarbij de vader de kinderen opvoedt. Het uitsluiten van de vader in het geheel is mijns inziens een cruciaal punt. Dit past in het plaatje dat de moeder doorgaans ongestraft kan doen wat ze wil ten aanzien van de kinderen.