Pim Fortuyn en de `tuttendiscussie'

Tv-verslaggeefster Wouke van Sterrenburg kwam gisteren niet opdagen in Amsterdam bij de discussie over vrouwen in het publieke debat. Ze schreef wel een briefje over de aanleiding: het bitse `ga toch koken' waarmee politieke runner up Pim Fortuyn haar een maand geleden voor de camera afwimpelde. Die opmerking was ,,goud voor onze uitzending'', aldus Van Scherrenburg. Daarom luidde haar les: ,,Blijf niet steken in woede, meiden.'' En: ,,Denk professioneel!''

Woede voerde gisteravond inderdaad niet de boventoon in de stijlvolle bovenzaal van Felix Meritis. Wel was er verbazing. Van de hoogleraar Vrouwenstudies Frances Gouda bijvoorbeeld, over het ontbreken van een `vrouwelijke stem' in de Nederlandse publieke opinie - eerst al na `elf september' en nu ook nog na, in haar woorden, het `ga-toch-koken-incident'.

Er waren ook klachten, over de media bijvoorbeeld. Tweede-Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven had het zelf meegemaakt, hoe tv-makers van vrouwen uitspraken over gevoelens bewaarden, en van mannen politieke uitspraken. Voor een krantenserie over nummers twee op kandidatenlijsten van de politieke partijen – allemaal vrouwen – kreeg ze ,,een stagiaire'' die ,,niet één politieke vraag'' stelde. Staatssecretaris Verstand (Emancipatie) las in NRC Handelsblad de visie van 23 hoogleraren op paars. Geen één vrouw!'' (Red. Het was er één.)

Verstand klaagde ook, samen met haar verre voorgangster in emancipatiebeleid Hedy d'Ancona, over de staat van de Nederlandse vrouwenbeweging. Die heeft het volgens hen niet over de maatschappelijke positie van de vrouw, maar verdrinkt in een `tuttendiscussie' (d'Ancona) over hoe der combinatie zorg en arbeid geregeld moet worden. Volgens Verstand drukt op de vrouw ,,een dubbele moraal'': ze moet participeren en blijft de eerst aangesprokene voor de zorg thuis. Aspirant-Kamerlid Naima Azough (GroenLinks) ging verder. Vrouwen worden almaar meer naar de huiselijke haard gedreven, door de trend van deze tijd, denkt Azough: de ,,hang naar fatsoen, gemeenschapsgevoel en binding''.

Maar wat nu te doen, ter bevordering van de vrouwenstrijd? Hevige strijd en oplaaiende emoties leverden al deze constateringen gisteren niet op. De sfeer bleef die van een negentiende-eeuwse herensocieteit, die volgens de enige man op het podium, de historicus Henk te Velde, de grondtoon is van het Nederlandse publieke debat: kleinschalig en ingetogen.