Pensioenen

Volgens de voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen zijn gepensioneerden niet in het ABP-bestuur vertegenwoordigd (NRC Handelsblad, 19 april). Dit is onjuist. Alleen al de ACOP, de centrale waarbij ook ABVA-KABO FNV is aangesloten, vertegenwoordigt 55.000 gepensioneerde leden. Vertegenwoordigers van de ACOP zijn lid van het ABP-bestuur. De werknemersvertegenwoordigers behartigen daarmee de belangen van zowel de werkenden als gepensioneerden.

Deze gezamenlijke vertegenwoordiging zorgt voor een evenwichtige afweging van de verschillende belangen van beide groepen. Alleen maar pleitbezorger zijn voor de gepensioneerden zou net zo funest zijn als alleen maar pleitbezorger zijn voor de belangen van de werknemers. Pleiten voor een van beide doet de delicate balans doorslaan. En dat is slecht voor de continuïteit van de regeling. En dat is een gezamenlijk belang. De vakorganisaties staan voor dat gezamenlijk belang.

De cri de coeur die de directie van het ABP bij de presentatie van de jaarrekening heeft geslaakt, is goed om iedereen wakker te schudden. Niettemin is het bestuur, waarin werkgevers, werknemers en gepensioneerden vertegenwoordigd zijn, de plaats waar de uiteindelijke afweging wordt gemaakt.

Pensioenen is een typisch langetermijnonderwerp. Overschotten mogen niet leiden tot roekeloos gedrag en mindere jaren moeten niet leiden tot paniek. Van een pensioenbestuur mag je verwachten dat het een afgewogen en evenwichtig beleid voert om de belangen van alle deelnemers zeker te stellen.