Netelenbos

Niet een `stevige vrouw wekt weerstanden' (NRC Handelsblad, 25 april), maar iemand die op een schooljuffrouwachtige manier betuttelende interviews geeft, dat wekt pas weerstanden.

    • Rob Kuijpers