Lintjesregen 2002 ZUIDWEST-FRIESLAND

Bolsward

Ridder ON H. Dunnik

Gaasterlân-Sleat

Lid ON T. Op de Hoek, Oudemirdum

Lemsterland

Lid ON mr. R.G. Seinstra, Lemmer Mw. P. Buis-Wittermans, Oosterzee P. van der Velde, Follega

Nijefurd

Lid ON A. Landman, Workum G.J.J. Vos, , Nijefurd, vrijwilliger station Hindeloopen bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden K. de Vries, Koudum Ridder ON J. de Vries, Koudum

Sneek

Lid ON J. Kalsbeek M. Westerdijk Mw. H.C. Meijles, secretaresse van de Vereniging Invaliden door Eendracht Verbonden W.G. Adema Ridder ON A.P. Oppenhuizen, bestuurslid bij de Nederlandse Volleybal Bond

Wunseradiel

Lid ON A. Quarré, Makkum Fr J.A. Bouwhuijsen, Pingjum Mw. H.A. Houtman-Kuipers te Kimswerd Mw. Zuster Lambertina L.M. Tonies, Pingjum

Wymbritseradiel

Lid ON H. Kuiper, Oppenhuizen