Lintjesregen 2002 ZUIDOOST-FRIESLAND

Heerenveen

Lid ON C.H. Prins, Oranjewoud Mw. M.W. van der Glas-van den Bosch, secretaris bij het project Tafeltje Dekje Officier ON P. de Jong, Oranjewoud

Ooststellingwerf

Lid ON C. Post, Appelscha L.J.P. Groenendijk, Oosterwolde FR Mw. N.J.H. Jorritsma-Rypkema, Oosterwolde Ridder ON J.H. Veenhouwer, Olderberkoop

Opsterland

Lid ON C. Schaaij, Bakkeveen H. Geertsma, Hemrik H. Wiering, Siegerswoude J. van Dam, Gorredijk Mw. H.S. Wiering-Veenema, Siegerswoude Ridder ON Mw. J. Wiersma-de la Fette, Tijnje

Skarsterlân

Lid ON A. Petter, Joure A.F.G. van Aalsum, Sint Nicolaasga J. de Jager, Sint Nicolaasga Mw. H. Postma-Tromp, Joure Mw. L.P. van Houten-Quartel, Idskenhuizen P. Brinksma, Langweer S. Mulder, Haskerdijken Ridder ON J.J. van der Meulen, Broek Mw. H. Hana-de Bruijn, Sint Nicolaasga W. Amsterdam, Joure

Smallingerland

Lid ON B. van Amerongen, Drachten J.T. Bron, lid, oud-bestuurslid van de Korfbal Club De Pein te Opeinde M.A.G. Halman, Drachten Mw. A. de Haan-Wieringa, Boornbergum Mw. H.C. Halman-Kroon, Drachten Mw. N. Bergsma-Brouwers, Drachten Ridder ON H.J. Boiten, De Wilgen

Weststellingwerf

Lid ON G.M. Schokker, Scherpenzeel H. Gouma, Wolvega IJ. Hoekstra, Oldeholtpade J. Petter, Wolvega Mw. W. van der Molen-Rozema, bestuurslid van De Zonnebloem Wolvega e.o., Wolvega O. Peereboom, Wolvega Ridder NL dr. B. Naafs, dermatoloog, tevens onbetaald arts in ontwikkelingslanden, Munnekeburen