Lintjesregen 2002 NOORD-FRIESLAND

Achtkarspelen

Lid ON Mw. T. Bruining-van der Bij, Harkema T. Nicolai, Harkema Ridder ON H. Draaijer, Twijzel T. Hoeksma, Drogeham

Ameland

Lid ON K. Sinnema, Ameland, vrijwilliger station Ameland bij Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden M.J. Kanger, Hollum Mw. P.H.M. Wijnberg-Lublink, Hollum

Boarnsterhim

Ridder ON J. Feenstra, Terhorne

Dantumadeel

Lid ON T. Geertsma, Veenwouden

Dongeradeel

Lid ON A.W. Sikkema, Dokkum D.P. Bothof, Morra G. Kingma, Dokkum H. van der Kooi, voorzitter van de Kaatsclub Oostergo te Dokkum J. Jousma, Oosternijkerk Mw. A. Snapper-Beltman, Dokkum Mw. E.A. Post-Feddema, kaderinstructeur bij de E.H.B.O.-vereniging, afdeling Dokkum, Dokkum Mw. J. Visser-Sijtsma, vrijwilligster, Niawier P. Hania, Dokkum Ridder ON Mw. G. Wiersma-Visser, Anjum W. van der Meulen, Dokkum

Harlingen

Lid ON S.A. de Jong V.W.H.M. Berends W. de Vries

Het Bildt

Lid ON Mw. S. Andringa-Struiksma, Sint Jacobiparochie Mw. W.N. Zoodsma-Joostema, Minnertsga

Kollumerland en Nieuwkruisland

Lid ON J. Bosgraaf, Kollum J. Dillema, Kollum Mw. S. van Dellen, Kollum S. Dijkstra, Oudwoude

Leeuwarden

Lid ON J.W. Visser, bestuurslid van de Volleybalvereniging SSS'52 Mw. A. Kuiper-Wybenga Mw. H. Machiela-Hardeman, examinator van de E.H.B.O.-vereniging Goutum Mw. R. Breeuwsma-van Dijk P.J.C. Wieringa Ridder ON dr. J.J. Huizinga J.F. Douma S.P. Wiersma W. Pasveer

Leeuwarderadeel

Lid ON J. van der Meulen, Britsum R. Hijma, Hijum

Littenseradiel

Lid ON H. Wiebenga, Itens

Menaldumadeel

Lid ON H. Terpstra, Beetgumermolen IJ. Wijnstra, vrijwilliger, Engelum M. Posthumus, vrijwilliger, Engelum Mw. A. Wijnstra-Kuipers, Engelum P. Boomsma, Menaldum Ridder ON G. ter Haar, o.m. secretaris-directeur bij Waterschap De Waadkant te Stiens

Schiermonnikoog

Lid ON J.B.L. Bazuin S. Ab

Terschelling

Lid ON A. Buren, Hoorn Fr

Tytsjerksteradiel

Lid ON C. Veen, Hurdegaryp F. Dupon, Garyp G.J. Rinsma, Hurdegaryp J. van der Kooi, Ryptsjerk Mw. J.F. Roemeling-Vlieg, Hurdegaryp P. Bosgraaf, Gytsjerk T. van Dijk, bestuurslid van de Fanfare 'Studio' te Stiens, Oentsjerk Ridder ON drs. ing. D. van der Zee, Burgum K. Jansma, Garyp