Lintjesregen 2002 AGGLOMERATIE 'S-GRAVENHAGE

Leidschendam-Voorburg

Lid ON A. de Jong, voorzitter van de Jeu de Boules Vereniging Grand Cru'82 H. de Jong, Leidschendam K.H. Tieland, vrijwilliger L.J. Janssen, lid van verdienste van de Sportvereniging Juventas te Rijswijk Mw. A.M.K. Scholtes-Kral, Leidschendam Mw. E.G.J. van der Zwan-Kottelaar, Voorburg Mw. L.M. van Kuilenburg-van den Brink Mw. M.A. van Wijngaarden, vrijwilligster bij de Unie van Vrijwilligers Mw. M.M.H. Vaillant-la Fontaine, vrijwilligster, Voorburg Mw. T.G. Hartgring-Peeters S. Koster Ridder ON G.A. Smits, Voorburg

Rijswijk

Lid ON E.J.H. Bruin H.J. van Onselen Mw. drs. C.M. van Heijster-Brekhof W.P. Demeijer Ridder ON G.B. van Dam H. van den Heuvel, op grond van de totaliteit van verdiensten op defensieterrein Mw. T.H. Smit, secretaris van het district Zuid-Holland van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten (NEBAS)

's-Gravenhage

Lid ON B.J. van Kan, penningmeester van de Federatie Personeelsverenigingen ressorterend onder het Ministerie van Justitie C. Rietveld C.J. van Zijderveld ds. G.A. de Groot E.A. Mos G. den Dulk G. Verheij H. Santman, kantinebeheerder bij de Korfbalvereniging Die Haghe H.M. Lange J. Breedveld J. Dubbeling, secretaris van de Stichting Wijkbus Groot Scheveningen J.L. Kroon, voorzitter van het college van collectanten van de Gereformeerde Kerkgemeente te Loosduinen M. van Noort, organist van de Valkenboskerk en Ontmoetingskerk te Loosduinen, tevens dirigent van diverse kerkkoren mr. B.H.J. Staffeleu, hoofd Afdeling Algemene Zaken, Hoofddirectie FEZ bij Ministerie van Verkeer en Waterstaat te Den Haag Mw. A. Smit-Brouwer Mw. A.M. van Campen-Oomen, vrijwilligster Mw. A.M. van Driel-Hitzert Mw. C.M. Vinkesteijn-Barnas Mw. C.W. Visbach-Romijn Mw. J. van den Brand-van Bodegom, vrijwilligster Mw. J.H. van Bree-de Zoete Mw. K.G.J. Bos-van Tricht Mw. M.A. Huibers-Lendfers, vrijwilligster bij de Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Mariahoeve/Marlot Mw. M.A. Wils, vrijwilligster Mw. M.J. de Groote Mw. T. Kranenburg, vrijwilligster voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties Mw. W.A. 't Hart-Woertman N.P. Kok P. Kleijn S. van Uffelen T.L.H.W. Olffers W. Taal W.B. van Overeem Officier ON dr. J.M. Michel, (van Franse nationaliteit) vice-president en hoofd van de vestiging Rijswijk van het Europees Octrooibureau ir. M.J. van der Wal mr. dr. A.J.E. Havermans, lid van de Algemene Rekenkamer Ridder NL Th.M. Cohn, (van Belgische nationaliteit) voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V. Ridder ON D.M. Manders-Baltus drs. H.J.A. van de Kamp drs. J.J.A. Scholten ds. A.S. Rienstra E. ter Haar, vrijwilliger bij de PUM (Programma Uitzending Managers) als landencoördinator F. van Buren, lid van de Landelijke Raad van Scouting Nederland F.H. Fitz-James G.G. van Biezen G.W.A.W. baron van der Feltz H.J. Brandsma J.C. Andriessen J.F. van Wagtendonk J.P.J. Zijerveld, pastor van de Parochie Oscar Romero mr. dr. J.E. Blankhart Mw. dr. B.E.C. Alons-Plesch P.W.J.L. Gerretsen R. de Boer, vice-voorzitter van de Stichting Gereformeerd Jeugdverband R. Kerkhof R.J.H. Patijn T.F. Chang, voorheen voorzitter van de sector Chinees-Indische Bedrijven van Koninklijke Horeca Nederland

Wassenaar

Lid ON drs. F.W. Dietz H. Wolters ing. W.Th. Wetsgeest Officier ON drs. F.J.M.C.G. Tummers Ridder NL ir. J. Poort Ridder ON drs. A. Dockheer drs. M.W. Dekker E.J. Buurke H.Ch.I. Hulshoff jhr. L.G. Boreel R. Zwenk

Zoetermeer

Lid ON F. Lunenberg G. Hoving H.G.M. Steer J.H.T. Jansen, bestuurslid van de Zwemvereniging W.V.Z. M. van Aggelen M.R.A. Veldhuizen Mw. C. Sukhai N.J. van der Wel P.A. Luikenaar W.J. van der Hoek Ridder ON ir. B.J. Odink