KNVB in actie tegen kwetsende leuzen

De KNVB heeft alle organisaties in het betaald voetbal, voetbalsupporters, politie en overheden opgeroepen een bijdrage te leveren aan de bestrijding van verbaal geweld in en rond de voetbalstadions.

De voetbalbond verwijst daarbij naar een pakket van aanbevelingen dat is opgesteld door een groep van gedragswetenschappers, die vorig jaar op initiatief van de bond over het fenomeen spreekkoren hebben gediscussieerd.

Cruciaal in de bestrijding van ongewenste spreekkoren is een dadergerichte strafrechtelijke aanpak, waarbij het accent moet worden gelegd op het isoleren en aanpakken van de regisseurs en aanstichters.

Uitgangspunt moet ook zijn dat grootschalig escalerend optreden door de politie in grote mensenmassa's moet worden voorkomen. Het wegsturen van honderden supporters, zonder een enkele aanhouding, wordt derhalve niet als wenselijk beschouwd.

Een belangrijke rol in de bestrijding van het verbale geweld is ook weggelegd voor de betaaldvoetbalorganisaties, supportersverenigingen en de KNVB.

De clubs en supportersverenigingen worden geacht te zorgen voor een publieksvriendelijke sfeer en te werken aan meer sociale controle. Potentiële daders moeten hierbij uit de anonimiteit worden gehaald. Overtreders dienen civielrechtelijk te worden uitgesloten van het bezoeken van voetbalwedstrijden en te worden geroyeerd als lid van een supportersvereniging.

De clubs en lokale autoriteiten moeten duidelijkheid scheppen over de handhaving van de normen en waarden in en rond de stadions en daar consequent naar handelen. Verder moet de KNVB bij opleidingen van spelers, trainers en scheidsrechters meer aandacht schenken aan het gedrag en de houding.

Tot slot zullen het Openbaar Ministerie en de politie een hogere prioriteit moeten geven aan de opsporing en strafrechtelijke vervolging van de daders. Landelijk gezien worden er in de samenleving momenteel op jaarbasis nog geen honderd personen opgepakt en vervolgd na discriminerende uitlatingen.

Vorige week zondag werden honderden FC Utrecht-supporters na het scanderen van kwetsende spreekkoren voor de wedstrijd tegen Ajax op de trein gezet. Uiteindelijk werd tegen geen enkele supporter proces-verbaal opgemaakt omdat daarvoor het bewijs ontbrak.