Knobbelzwanen

De Algemene Inspectiedienst (AID) heeft in de gemeente Bodegraven een man aangetroffen, die 1200 beschermde knobbelzwanen in Zuid-Holland en Utrecht had uitgezet. Hij hield de beesten voor het vlees, de kuikens en de veren, aldus de AID. De dienst heeft de man opgedragen de beesten niet meer te vangen. De nieuwe Flora en Faunawet, die vanaf 1 april geldt, bepaalt dat de knobbelzwaan een beschermde diersoort is. De man mocht de zwanen voor 1 april wel houden. De AID zal regelmatig controleren of de man de dieren met rust laat.