Kerk heft zwijgplicht slachtoffers pedofilie op

De roomskatholieke kerk van New York ontheft alle slachtoffers van seksueel misbruik door priesters van de zwijgplicht. Die plicht is hen in het verleden door de kerk opgelegd in ruil voor een financiële compensatie. De maatregel volgt op een bijeenkomst, deze week, van de Amerikaanse kardinalen in Rome. Daar hebben zij gesproken over de seksschandalen waarin de kerk momenteel is verwikkeld.

Een onbekend aantal slachtoffers van pedofiele priesters is de afgelopen jaren door de kerk gecompenseerd nadat zij de belofte hadden gedaan niet in het openbaar te treden over het hun aangedane leed. Dat heeft de kerk zoveel geld gekost dat sommige bisdommen failliet dreigen te raken.

Hoewel het bisdom van New York met de maatregel voor meer openheid over de pijnlijke kwesties binnen de kerk lijkt te pleiten, tracht het anderzijds via een rechterlijk dwangbevel te voorkomen dat vertrouwelijke documenten over een seksschandaal waarbij de kardinaal van New York betrokken is, worden vrijgegeven. Kardinaal Edward Egan wordt beschuldigd van het verzwijgen van de pedofiele achtergrond van een priester toen hij werkzaam was als bisschop van Connecticut.

De crisis binnen de kerk is begonnen na de onthulling begin dit jaar dat verschillende kerkleiders het pedofiele verleden van priesters stelselmatig hebben verzwegen. Daardoor hebben sommige priesters zich jarenlang ongestraft en ongezien kunnen vergrijpen aan minderjarigen.

Deze week werden alle Amerikaanse kardinalen door de paus naar Rome ontboden om te praten over de kwestie. In de Verenigde Staten bestaat veel kritiek op de uitkomst van die vergadering. Tijdens de tweedaagse bijeenkomst heeft de paus voor het eerst seks met minderjarigen door priesters veroordeeld tot een misdaad. Maar de kardinalen werden het niet eens over een structurele aanpak van priesters die een dergelijke misdaad hebben begaan. De kardinalen hebben voorlopig besloten alleen priesters te straffen die ,,structureel schuldig'' zijn aan pedofilie. Over de aanpak van priesters die één keer zijn betrapt of in het verleden zijn betrapt beraden de kardinalen zich pas tijdens een kerkvergadering in juni.

Katholieken uit de Verenigde Staten zijn teleurgesteld over die voorlopige conclusie. Bisschop Edward O'Donnell uit Lafayette, Louisiana, waar midden jaren tachtig het kerkschandaal begon, zegt in de Amerikaanse krant The New York Times dat de kardinalen onvoldoende aanwijzingen hebben gegeven over hoe de bisschoppen nu verder moeten.

Ray Higgins, een ondernemer uit Californië die aan het hoofd heeft gestaan van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar seksueel misbruik op een seminarie van onder anderen zijn eigen zoon, vindt dat niets is bereikt. ,,De enige keer dat (de kerk) ooit een priester uit zijn ambt heeft ontzet, is op het moment dat het (seksueel misbruik) structureel werd en het een schandaal werd'', aldus Higgins.