Kerk en misbruik

In de recente uitlatingen van de paus over het misbruik van kinderen door priesters valt op dat hij nauwelijks ingaat op de wandaad van de kerk zelf, namelijk het beschermen van de daders. Volgens hem is ,,het misbruik van jongeren een ernstig symptoom van een crisis die niet alleen de kerk, maar de hele samenleving treft'' (NRC Handelsblad, 24 april).

Maar een `gewone' pedofiel of incestpleger wordt in onze maatschappij vervolgd en kan niet rekenen op de bescherming die de kerk aan priesters biedt. Waarom werden de daders niet aangegeven? Dit maakt toch ieder in de kerk die op de hoogte is geweest medeplichtig? Zou de kerk een priester die dealt of moordt ook alleen overplaatsen?